Teknisk sjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

T-banen står også foran en omfattende utviklingsreise med planlagte investeringer for mer enn 60 milliarder de neste tiårene. Vi forbereder oss på å ta i bruk Fornebubanen, ta i bruk ny teknologi for togstyring med «intelligente» tog (CBTC) og anskaffer neste generasjon togmateriell. I tillegg planlegges et nytt knutepunkt på Majorstuen og et stort antall oppgraderinger av eksisterende linjenettverk.

Teknisk avdeling innehar premissgiverfunksjonen for vedlikeholdsprogrammer og vedlikeholdsinformasjon. Avdelingen har den tekniske ekspertisen for virksomheten og vedlikeholds dokumentasjon. Teknisk sjef rapporterer til verkstedsjef og sitter i dennes ledergruppe. Ved behov er Teknisk sjef stedfortreder for verkstedsjef T-bane.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Ledelse av teknisk avdeling
 • Tilrettelegge for effektiv produksjonsstøtte og sikre god samhandling til vedlikeholdsavdelingene, L&L og innkjøp.
 • Systematisk forbedringsarbeid for rullende materiell
 • Fastsette kompetansekrav for utførere av vedlikehold på rullende materiell
 • Bidra til at det totale sikkerhetsansvaret innenfor avdelingen ivaretas, samtidig bidra til at sikkerheten totalt for verkstedet forbedres
 • Assistanse til produksjon ved tekniske problem og skader
 • Oppfølging av prøver på materiell og infrastruktur
 • Delta i utarbeidelse av rammeavtaler for innkjøp
 • Gjennomgang av leverandørers vedlikeholdsprogram

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør innenfor relevant område
 • Minimum 5 års høyere utdanning innen relevant fagområde
 • Erfaring innenfor vedlikehold og/eller konstruksjon av jernbanemateriell
 • God systemforståelse av T-banen og kollektivtrafikken
 • Ledererfaring
 • Tydelig kommunikasjon - både skriftlig og muntlig i norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, positiv og initiativrik
 • Strukturert og nøyaktig
 • Utviklingsorientert
 • Handlings- og resultatorientert
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne og vilje til å motivere og utvikle seg selv og sine medarbeidere

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig rollemodell og kulturbærer av dette.

Spørsmål om stillingen kan rettes til verkstedsjef Tomm Otto Bråten, tlf +47 916 54 500

En kortfattet søknad og CV registreres via vårt rekrutteringssystem innen 12. juni.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). 

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Senior rekrutteringsrådgiver
Tomm Otto Bråten
Verkstedsjef
Telefonnummer: +47 916 54 500

Hvem er Sporveien?

Sporveien T-banen AS (T-banen) har ansvar for all T-banedrift i Oslo og Akershus. Selskapet har om lag 620 ansatte. T-banesystemet danner ryggraden i Oslos kollektive transportsystem, og frakter årlig over 122 millioner reisende. I en sammenligning av 34 T-banesystemer internasjonalt kommer T-banen ut med noen av de laveste operative kostnadene.

T-banen er et datterselskap i Sporveiskonsernet, som leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedfokus i Oslo og Akershus.

Konsernet har om lag 3 800 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus gjør at kollektivtrafikk er et betydelig satsingsområde i årene fremover.