Teknisk sjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Stillingen som teknisk sjef er direkte underlagt rådmannen. Teknisk sjef har det overordnede administrative, faglige og økonomiske ansvaret for Teknisk avdeling.

Avdelingen har det operative ansvaret for å utøve den myndighet som er lagt til kommunen når det gjelder reglene i plan og bygningsloven, delingsloven, forurensningsloven, havneloven mm. Avdelingen har også ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens tekniske anlegg herunder kommunale bygg, veier, vann, avløp og ISPS knyttet til havn. Ansvaret for brann og renovasjon er lagt til interkommunale strukturer. I tillegg kan andre oppgaver pålagt av rådmannen, bli tillagt stillingen.

Moskenes kommune søker en teknisk sjef som:

 • Er samfunnsengasjert og som vil videreutvikle et spennende og godt lokalsamfunn
 • Er tydelig, synlig og dialogbasert i sin utøvelse av lederrollen
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Ser sammenheng i tjenestene
 • Er utviklingsorientert og evner å gjennomføre nødvendige omstillinger
 • Er operativ med evne til å arbeide selvstendig

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, sivilingeniør/master eller tilsvarende teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Juridisk kompetanse innenfor fagområdet er en fordel
 • Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning innenfor ett eller flere av nevnte fagområder er ønskelig
 • Ledererfaring
 • Det stilles krav til svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Godt humør
 • God rolleforståelse
 • Faglig engasjement
 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Selvstendig, systematisk med god arbeidskapasitet

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i viktig utviklingsarbeid i kommunen
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lederavtale
 • Etterutdanning etter avtale
 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass

Andre forhold

Offentlighet: Dersom søker ikke ønsker sitt navn offentliggjort på søkerlisten må dette begrunnes, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Ansettelse: Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale. Prøvetiden er i faste stillinger 6 måneder

Spørsmål til stillingen kan rettes til kommunedirektør Steinar Sæterdal +47 98017031.

Søknadsfrist: Søknadsfrist er satt til 19. april 2020. Søknadsfristen kan bli forlenget dersom det er få kvalifiserte søkere

Kontaktpersoner

Steinar Sæterdal
Kommunedirektør
Mobil: 98017031

Hvem er Moskenes kommune ?

Moskenes kommune ligger vest i Lofoten, omgitt av vill og vakker Lofotnatur på sitt mest intense. Vi bor på en smal stripe mellom fjell og hav. I vest mellom oss og øygruppene Værøy og Røst, har vi den verdenskjente Moskstraumen og i nord den ny opprettede Lofotodden nasjonalpark.   

Vi er en del av «fastlands Lofoten» og fra Moskenes kan du med ferge komme til Bodø på litt over 3 timer.  I vinterhalvåret går fergen 1 – 2 ganger pr døgn og i sommerhalvåret har den hyppige frekvenser. E10 går gjennom kommunen. På en knapp time når du regionsenteret Leknes som også har flyplass.

Hovednæringene i Moskenes kommune er fiskeri og reiseliv, men også andre typer næringsaktivitet er representert i tillegg til offentlig forvaltning.

Moskenes kommune står på ROBEK listen. Det betyr at kommunen har dårlig økonomi. Vi bor midt i et fantastisk område med rike utviklingsmuligheter, både på hav og land. For den rette er det en unik og interessant mulighet til å være med på å snu situasjonen og bidra kreativt og faglig for å legge til rette for fremtiden.