Teknisk sjef

Stillingsbeskrivelse

 

Vil du bidra til at toget kommer sikkert frem i rute?

Er du engasjert og motiveres av gode løsninger og resultatoppnåelse, er dette kanskje jobben for deg!

Som leder for den tekniske staben i Område Sør-Vest får du lede ansatte med fagkompetanse innen jernbane og også ansatte med andre operative oppgaver.  

Område Sør-Vest har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bl.a. Bergensbanen, Sørlandsbanen, Drammen- og Vestfoldbanen. De viktige bidragene fra staben støtter opp om områdets måloppnåelse for sikkerhet og oppetid.  Stillingen rapporterer til områdedirektør og inngår i ledergruppen i Område Sør-Vest.

 

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke og analysere teknisk tilstand og -utvikling
 • Levere førstelinje fag- og driftsstøtte
 • Foreslå prioritering av vedlikehold
 • Utføre tekniske og faglige vurderinger og rådgiving ved driftsutfordringer
 • Foreslå forbedringer mht. tekniske løsninger, prosesser o.a
 • Ha oversikt over styrende teknisk dokumentasjon og regelverk og bidra til kontinuerlig forbedring
 • Sikre effektiv sportilgangskoordinering 
 • Ivareta teknisk dokumentasjon 
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad, gjerne ingeniørfaglig
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Ledererfaring 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert 
 • Nytenkende og løsningsdyktig med utpreget gjennomføringsevne
 • Analytisk med evne til helhetsforståelse 
 • Evne til å skape engasjement og driv 

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå
 • En bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver 

Kontaktpersoner

Tony Dæmring
Områdedirektør Sør-Vest
Telefonnummer: 916 66 111

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger