Teknisk sjef

Stillingsbeskrivelse

Høylandet kommune har ledig 100% fast stilling som teknisk sjef for snarlig tiltredelse.

Teknisk sjef er avdelingsleder for teknisk enhet som består av 12 årsverk. Teknisk sjef rapporterer til kommunalsjef for utvikling og næring. Boligsatsing i kommunen gir oss snart nye innflyttingsklare leiligheter og flere nye er under planlegging.

Stillingen medfører også utstrakt kontakt med private virksomheter og publikum. Vi vektlegger å yte god service overfor brukerne og å ha en kvalitativ god tjeneste med høy etisk standard.

Din evne til å tenke overordnet og strategisk i tillegg til å sikre gjennomføring, vil være avgjørende for å lykkes.

Hovedarbeidsområder:

 • Budsjett-/ personal-/resultatansvar for det kommunaltekniske tjenesteområdet som omfatter
 • VAR-områdene, forurensning, brannvern, kommunale veier, vedlikehold og drift av kommunale bygg og øvrige anlegg, byggesaksbehandling, oppmåling, regulerings- og planarbeid, prosjekt- og byggeledelse for bygg og anlegg innen ansvarsområdet.
 • Saksbehandling/planlegging innen området

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Er engasjert og ønsker å bidra til utvikling av lokalsamfunnet
 • Har relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå (ingeniør, fortrinnsvis med kommunalteknisk fagfelt)
 • Har erfaring fra ledelse som stimulerer til samarbeid, dialog og et godt arbeidsmiljø
 • Er god til å kommunisere, med god evne til skriftlig og muntlig formulering
 • Er nytenkende, systematisk og har god gjennomføringsevne
 • Forståelse for å jobbe i en politisk styrt organisasjon.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø også på tvers av fag- og tjenesteområder
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Inger Hilde Solstad
Kommunalsjef
Telefonnummer: +47 913 71 339
Liv Elden Djokoto
Rådmann
Telefonnummer: +47 450 96 975

Hvem er Høylandet kommune?

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen med ca. 1260 innbyggere. Høylandet har flott natur med gode muligheter for et aktivt friluftsliv og et rikt kulturliv. For å styrke kultur og idrett er «Hållinghallen» under planlegging og den vil romme rekke aktiviteter som vil skape sosiale møteplasser for både barn, unge og voksne.

Høylandet er Norges midtpunkt for humor og galskap og det arrangeres Norsk Revyfestival hvert andre år, første mulighet er allerede til sommeren.

Vi har full barnehagedekning og har startet opp med utvidelse og renovering av barnehagen. En velutviklet læringsarena og et godt læringsmiljø gjør Høylandet Barne- og Ungdomsskole til en skole som over flere år har vist gode faglige resultater. Skolen med tilhørende gymsal og svømmehall er i lokaler som har gjennomgått en del oppgraderinger, men som over tid også vil måtte gjennomgå nye forbedringer.

I helsesektoren har vi en godt utbygd miljøarbeidertjeneste som er lokalisert i nye moderne lokaler. I pleie og omsorgtjenesten har vi en sykeheim som nå er i en fase hvor utbedringstiltak el. nybygg er nødvendig, og i disse lokalene har vi også eget produksjonskjøkken og et velfungerende legekontor med god dekning av leger.

Boligsatsing i kommunen gir oss snart nye innflyttingsklare leiligheter og flere nye er under planlegging.

Kommunen har også en del kommunale bygg og leiligheter som krever oppfølging i forhold til fortløpende vedlikehold og renovering. Arbeid i forhold til ny brannstasjon er også under utredning.

Kommunen jobber også med planer for den digitale infrastrukturen.

Høylandet kan tilby et bredt spekter av gode tjenester/tilbud, og har scoret høyt på det nasjonale kommunebarometeret gjennom flere år. Høylandet kommune som arbeidsgiver jobber for et lokalsamfunn med MOT.