Teknisk sjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er i etableringsfasen og skal håndtere krevende oppgaver av stor samfunnsmessig betydning. Vår virksomhet vil ha betydelig offentlig interesse - skal NND lykkes må vi ha åpen dialog og bred medvirkning. 

Teknisk sjef vil ha et overordnet og helhetlig ansvar for prosjekter i oppbyggingsfasen, for så å ha ansvar for driften i den videre fasen.  De tekniske løsningene må etableres i samarbeid internasjonale og nasjonale fagmiljøer. 

Arbeidsoppgaver

 • Bygge opp og lede teknisk avdeling
 • Ivareta rollen som prosjekteier og prosjektleder
 • Ansvar for prosjektstyringssystem
 • Teknisk fagspesialist
 • Tilrettelegge for tekniske anskaffelser
 • Optimalisere teknisk drift og systemer for logistikk og infrastruktur  Sikre at nødvendige rutiner utvikles og følges, i samarbeid med sikkerhetssjefen 

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning, masternivå, gjerne innen f.eks. bygg og anlegg, infrastruktur, geologi eller industrivirksomhet. Vi ser etter deg som har bred erfaring med utredninger, komplekse prosjekter og drift.
 • Du er vant til å håndtere krevende dialog og medvirkningsprosesser
 • Du har flere års erfaring med rollene som prosjekteier og prosjektleder 
 • Du har kompetanse på nukleær materialteknologi
 • Du har erfaring fra elektronstrålesveising og verksteder
 • Du har erfaring med utredninger, økonomistyring og kontraktsadministrasjon
 • Du har ledererfaring fra komplekse prosjekt- og sikkerhetsorganisasjoner

Personlige egenskaper

 • Du har god evne til relasjonsbygging og samarbeid
 • Du har et strategisk blikk og tenker helhet
 • Du er trygg i krevende situasjoner og prosesser
 • Du er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Du behersker norsk og engelsk flytende både skriftlig og muntlig
 • Som leder evner du å stå i usikkerhet og endring og navigere i et politisk miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • En forutsetning er at kandidaten kan oppnå sikkerhetsklarering til nivå H.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Mulighet til å lære og dele kunnskap
 • Selvstendig arbeid med stort ansvar
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn 78 - 85. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • Statens pensjonskasse
 • Stillingen, som er nyopprettet, rapporterer til direktør.

Kontaktpersoner

Ann-Cathrin Bekken
Administrasjonssjef
Telefonnummer: 478 11 996
Pål Mikkelsen
Direktør
Telefonnummer: 948 33 423

Hvem er Norsk Nukleær Dekommisjonering?

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er i etableringsfasen og skal håndtere krevende oppgaver av stor samfunnsmessig betydning. Vår virksomhet vil ha betydelig offentlig interesse - skal NND lykkes må vi ha åpen dialog og bred medvirkning. 

Teknisk sjef vil ha et overordnet og helhetlig ansvar for prosjekter i oppbyggingsfasen, for så å ha ansvar for driften i den videre fasen.  De tekniske løsningene må etableres i samarbeid internasjonale og nasjonale fagmiljøer.