Teknisk sjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Teknisk sjef

Teknisk sjef vil få et sentralt ansvar i prosjektfasen med etablering av produksjonsfasiliteten, samt lede og utføre drift av bygning og tekniske installasjoner i driftsfasen. Vi ser etter en kreativ og pliktoppfyllende person med gode kommunikasjonsevner.

Arbeidsoppgaver

 • Sentral premissgiver i prosjekterings- og byggefasen av anlegget.
 • Bygge opp og lede teknisk avdeling i bygge- og driftsfasen. 
 • Ansvarlig for drift og vedlikehold.
 • Overvåke FDV og SD-systemer.
 • Rapportere til Daglig Leder.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse.
 • Ledererfaring.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av prosessanlegg. 
 • Gode datakunnskaper og erfaring med FDV og SD-systemer.

Personlige egenskaper

 • Pliktoppfyllende og samvittighetsfull.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Systematisk og strukturert.
 • Kreativ og løsningsorientert.
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et nyskapende miljø.
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring i Norge.
 • Gode lønns- pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Kontorsted i prosjektfasen vil være Molde.

Kontaktpersoner

Ingjarl Skarvøy
Daglig leder
E-postadresse: ingjarl@salmone.no
Telefonnummer: 90116803
Ivar Morten Normark
Rådgiver
Telefonnummer: 97501433

Hvem er Salmon Evolution?

Salmon Evolution AS ble etablert i 2017, og har som mål å etablere landbasert oppdrett av laks på Indre-Harøya i Fræna kommune. Det er innvilget konsesjon på 13.300 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for en årlig produksjon av 28.800 tonn slakteklar laks. Prosjektet er delt inn i fire faser, og som også innbefatter et settefiskanlegg. Man står nå overfor første fase med kapitalinnhenting og prosjektering av en produksjon på 7000 tonn. Planlagt ferdigstillelse av komplett anlegg i 2024. 

Styret i selskapet, bestående av fire aksjonærer, har mer enn 100 års erfaring og kunnskap fra oppdrett, produksjon, foredling og salg av laks, hvitfisk og pelagisk. 

Vår strategiske plassering på Indre-Harøya i Fræna kommune sikrer at vi kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømningsteknologi henter vi inn - og skifter ut - store mengder klart og friskt vann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår. Vi legger vekt på rasjonell drift, fiskevelferd og minst mulig påvirkning av miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, og gjenbruk av marine ressurser.