Teknisk sjef

Flesberg kommune har ledig fast stilling som teknisk sjef. Stillingen inngår i kommunens ledergruppe og er underlagt rådmannen. Søknadsfristen er 5. juli.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Teknisk etat

Teknisk etat består av ca. 22 årsverk, har en budsjettramme på ca. 20 mill. kr. med følgende virksomhetsområder:

 • Plan og byggesak
 • Eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold
 • Landbruk og miljø
 • Brann og beredskap

 

Sentrale ansvarsområder

 • Faglig og administrativ ledelse av etaten
 • Planlegging, samordning og videreutvikling av etatens tjenester og organisasjon
 • Personal- og økonomiansvar, herunder etatens budsjett- og økonomiplan, samt økonomistyring og resultatvurderinger
 • Tilrettelegging av saker for politisk behandling

 

Interkommunalt samarbeid

Kommunen arbeider aktivt med interkommunalt samarbeid, og dette vil ventelig forsterkes i årene fremover innen teknisk sektor. Videre er kommunen en del av Kongsbergregionen som innebærer deltagelse i ulike regionale nettverk med fokus på utvikling av en felles IKT-plattformer og digitalisering. Erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er ønsket erfaringsbakgrunn.

Den som tilsettes må derfor være forberedt på og motivert for å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av de regionale samarbeidene, evt. kunne få endrede stillings- og ansvarsområde og arbeidsgiver.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets/høgskolenivå
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet

Det vil videre bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, herunder evne til samarbeid og ikke minst evne til å skape gode arbeidsmiljøer, inspirere, motivere og veilede medarbeidere til godt arbeid.

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale
 • Spennende stillinger med varierte og utfordrende oppgaver
 • Et kompetent fagmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP

Har du spørsmål, så kontakt rådmannen, tlf. 31022020 / 40008521.

Kontaktpersoner

Jon Gj. Pedersen
Rådmann
Telefonnummer: 31 02 20 20

Hvem er Flesberg kommune?

Flesberg er en kommune sør-vest i Numedal i Buskerud. Kommunen grenser mot Kongsberg, Øvre Eiker, Rollag og Sigdal i Buskerud og Notodden og Tinn i Telemark.