Teknisk sjef - Kommunalteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr en sentral og utfordrende lederstilling i Trondheim kommune. Du får stort ansvar med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. 

Trondheim kommune har som ett hovedmål å være en by hvor det er lett å leve miljøvennlig. Som teknisk sjef, har du en sentral rolle i realiseringen av dette målet. Trondheim er en raskt voksende by som krever utvikling og vedlikehold av en moderne teknisk infrastruktur, og at det legges til rette for at innbyggerne har tilgang til attraktive rekreasjonsområder. 

Teknisk sjef rapporterer til kommunaldirektør for byutvikling, er medlem av kommunaldirektørens ledergruppe og er medansvarlig for den overordnede, strategiske utvikling av bysamfunnet.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk sjef leder enhet for Kommunalteknikk med 85 medarbeidere. Enheten har ansvar for utvikling av byens kommunaltekniske anlegg innen veg, park- og grøntområder, vann, avløp, avfall og geoteknikk. Ansvaret omfatter utarbeidelse av hovedplaner innen disse fagområdene samt planlegging, prosjektering og gjennomføring av nye anlegg, rehabilitering og vedlikehold. Kommunalteknisk enhet har et totalt investeringsbudsjett på 700 millioner kroner per år.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå
 • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet
 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring med strategisk ledelse i nært samspill med andre enheter, etater osv.

Utdanningsretning

 • Allmen- / Natur- / Realfag
 • Administrasjon og ledelse
 • Ledelsesfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Forståelse for ledelsesutfordringer i politisk styrte organisasjoner
 • Visjoner for utvikling av Trondheim til en enda mer attraktiv by
 • Vilje til samarbeid og helhetstenkning
 • Evne til å være tydelig, inkluderende og inspirerende og som fremmer vekst og utvikling for den enkelte og organisasjonen

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en utviklingsorientert organisasjon
 • Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om kommunens tjenesteutvikling generelt
 • Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde
 • Et godt utbygd lederutviklingsprogram
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktpersoner

Einar Aassved Hansen
Kommunaldirektør
Mobil: 930 58 685
Hanne Fremo
Rekrutteringsrådgiver Avantas
Mobil: 982 12 455
Ole Erik Fremo
Senior bedriftsrådgiver
Mobil: 907 54 797

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.