Teknisk saksbehandler utekontroll

Stillingsbeskrivelse

Vi søker teknisk saksbehandler utekontroll

Vi har nå ledig stilling som teknisk saksbehandler utekontroll av kjøretøy i Faggruppe utekontroll Møre og Romsdal.Faggruppe Møre og Romsdal inngår i utekontrollseksjonen i trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Region midt.

Oppmøtested for stillingen i Molde er p.t. ved trafikkstasjonen i Årødalen i Molde. Arbeidsoppgavene foregår i hovedsak i Møre og Romsdal, men også i andre deler av landet.Arbeidet utføres etter oppsatt arbeidsplan/turnus til ulike tider av døgnet og du må påregne noe arbeid på helg. Arbeidet medfører reise og overnatting. 

Hva skal du jobbe med?

Du skal blant annet jobbe med:

Kontroll av tunge kjøretøy langs vegKontroll av kjøre- og hviletidBilbeltekontroller og kontroll av lette kjøretøy langs vegSaksbehandling/rådgivning for transportbransjenDelta i etatens trafikksikkerhetsarbeid og kampanjerAndre arbeidsoppgaver kan pålegges etter behov

Hvem er du?

 • Det kreves fagbrev som reparatør av tunge kjøretøy eller anleggsmaskinmekaniker.
 • Kandidater med teknisk fagskole eller høgskoleutdanning innenfor bil/maskin/landbrukstekniske fag vil også bli vurdert.
 • Lang teknisk erfaring med tunge kjøretøy fra verksted vil bli særlig vektlagt.
 • Du må gjennomgå og bestå etatens modulbaserte opplæring for arbeidsoppgavene.
 • Du må ha førerkort klasse B, samt fylle vilkårene for å oppnå førerrett i de øvrige førerkortklassene, noe du i tilfelle vil få tilbud om ågjennomføre innenfor en tidsfrist.

Vi tilbyr utfordrende, selvstendige og krevende arbeidsoppgaver i et variert og trivelig arbeidsmiljø, og det er gode muligheter for egenutvikling.Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse.Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

Annet

 • Du har utpreget kundefokus og kommuniserer godt
 • Du evner å arbeide både selvstendig og i team, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er beslutningsdyktig, håndterer stress og har høy integritet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk er en forutsetning.
 • Videre bør du ha gode språkkunnskaper i engelsk.
 • Språkkunnskaper utover norsk og engelsk vil være en fordel.
 • Vi ønsker også at du har gode datakunnskaper

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr utfordrende, selvstendige og krevende arbeidsoppgaver i et variert og trivelig arbeidsmiljø, og det er gode muligheter for egenutvikling. Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk.

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

Annet

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faggruppeleder Leif Jarle Bergseth på tlf 995 63 518 eller seksjonsleder Runar Inge Larsen på tlf913 71 200.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt kopier tas med til et eventuelt intervju.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. 

Kontaktpersoner

Leif Jarle Bergseth
faggruppeleder
Telefonnummer: 995 63 518
Runar Inge Larsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 913 71 200

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger