Teknisk saksbehandler utekontroll kjøretøy

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har nå ledig stilling som teknisk saksbehandler utekontroll av kjøretøy i faggruppe Møre og Romsdal med oppmøtested Molde.

Du skal blant annet jobbe med:

 • Kontroll av tunge kjøretøyer langs veg
 • Kontroll av kjøre- og hviletid
 • Bilbeltekontroller og kontroll av lette kjøretøy langs veg
 • Saksbehandling/rådgivning for transportbransjen
 • Delta i etatens trafikksikkerhetsarbeid og kampanjer
 • Andre arbeidsoppgaver kan pålegges etter behov

Faggruppe Møre og Romsdal inngår i utekontrollseksjonen i trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Region midt.

Arbeidssted:

Oppmøtested i Molde, p.t. ved trafikkstasjonen i Årødalen i Molde. Arbeidsoppgavene foregår i hovedsak i Møre og Romsdal, men også i andre deler av landet.

Arbeidstid:

Arbeidet utføres etter oppsatt arbeidsplan/turnus til ulike tider av døgnet og du må påregne noe arbeid på helg. Arbeidet medfører reise og overnatting.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves fagbrev som reparatør av tunge kjøretøy.
 • Kandidater med teknisk fagskole eller høgskoleutdanning innenfor bil/maskin/landbrukstekniske fag vil også bli vurdert.
 • Lang teknisk erfaring med tunge kjøretøy vil bli vektlagt.
 • Du må gjennomgå og bestå etatens modulbaserte opplæring for arbeidsoppgavene.
 • Du må ha førerkort klasse B, samt fylle vilkårene for å oppnå førerrett i de øvrige førerkortklassene, noe du i tilfelle vil få tilbud om å gjennomføre innenfor en tidsfrist.

Personlig egnethet tillegges stor vekt:

 • Du har utpreget kundefokus og kommuniserer godt
 • Du evner å arbeide både selvstendig og i team, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er beslutningsdyktig, håndterer stress og har høy integritet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk er en forutsetning.
 • Videre bør du ha gode språkkunnskaper i engelsk.
 • Språkkunnskaper utover norsk og engelsk vil være en fordel.
 • Vi ønsker også at du har gode datakunnskaper

Vi tilbyr

Vi tilbyr utfordrende, selvstendige og krevende arbeidsoppgaver i et variert og trivelig arbeidsmiljø, og det er gode muligheter for egenutvikling.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

Annet

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til faggruppeleder Leif Jarle Bergseth på tlf 995 63 518 eller seksjonsleder Runar Inge Larsen på tlf 913 71 200.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt kopier tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Leif Jarle Bergseth
faggruppeleder
Telefonnummer: 995 63 518
Runar Inge Larsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 913 71 200

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger