Teknisk saksbehandler skiltmyndighet/permanent skilt og arbeidsvarsling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vegvesenets divisjon for Transport og samfunn, avdeling Transport midt, har behov for å styrke bemanningen. Vi har nå ledig stilling på seksjon Transportforvaltning Midt 1 (Trøndelag).

Transportforvaltningsseksjonene i Vegvesenet har ansvaret for en rekke forvaltningsoppgaver som f.eks. plan og vegforvaltning, trafikksikkerhet, skiltmyndighet herunder permanent skilting og arbeidsvarsling. Videre har vi ansvar for signalanlegg samt støy, luft, vann, kollektiv, sykling og gange. Disse oppgavene er primært knyttet til riksvegnettet, men noen er også knyttet til fylkesvegnettet.

Aktuelle kontorsted vil være Trondheim eller Steinkjer.

Arbeidsoppgaver

Vi har et variert vegnett, alt fra strekninger med lite trafikk til mer kompliserte og trafikkerte vegsystemer. Vi har ett sterkt engasjert fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Vil du være med å påvirke samfunnsutviklingen, og bidra til fremtidens løsninger på fagfeltet gir vi deg varierte og utfordrende oppgaver med mye ansvar. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hovedoppgaver for stillingen:

 • Behandling og godkjenning av skilt- og oppmerkingsplaner både på eksisterende riks- og fylkesveger og ved planlegging av nye vegprosjekter
 • Behandling og beslutning i saker innen fagfeltene skilt, oppmerking og trafikkregulering på riksvegnettet.
 • Behandling av søknader om arbeidsvarsling
 • Trafikksikkerhetsvurderinger

Det må regnes med at aktuelle kandidater også må bidra inn i seksjonens andre fagområder.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år, gjerne med trafikk i fagkretsen. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Du må ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske evner
 • Selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og engasjert
 • God gjennomføringsevne
 • God vurderingsevne, løsningsorientert og ha evne til å fatte beslutninger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å stå i en hektisk og krevende hverdag

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • kursing og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Helge Stabursvik (mobil +47 906 55 830 - epost: helge.stabursvik@vegvesen.no)

Kontaktpersoner

Helge Stabursvik
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger