Teknisk saksbehandler i Nordland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjon Transport og Samfunn består av 10 avdelinger ulike steder i landet, og med hovedkontor i Trondheim. Divisjonen har ansvar for de oppgaver Statens vegvesen utfører for hele vegtransportsystemet, uavhengig av vegeier. Divisjonen vil være sentral i utviklingen av fremtidig transportsystem.

Transportforvaltningsseksjon Nordland er en av tre seksjoner i Transport nord, og vi har nå en stilling ledig.

Seksjonen har 13 medarbeidere fordelt på flere lokasjoner i Nordland og Sør-Troms. Kontorsted for denne stillingen er Sortland. For spesielt kvalifiserte søkere kan også kontorsteder i Harstad, Bodø og Mo i Rana være aktuelle.

Hva er dine oppgaver og ditt ansvar?

 • Saksbehandling av offentlige og private planer, herunder ivareta sektoransvaret
 • Saksbehandling av avkjørselssaker
 • Saksbehandling av dispensasjoner og nabovarsel
 • Øvrige arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde kan også bli tillagt stillingen ut fra behov og interessefelt til medarbeider

Fagfeltet vegforvaltning er stort og omfattende med mange spennende utfordringer. Som saksbehandler vil man samhandle med både interne og eksterne aktører. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Hvem ser vi etter?

Vi krever at du har relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum 3 år. Relevant og omfattende arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning. Nyutdannede kan søke.

Vi krever kunnskap om relevant lovverk knyttet til offentlig forvaltning (plan- og bygningsloven, vegloven, og i noe grad vegtrafikkloven). Det er også en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og/eller erfaring fra teknisk eller juridisk fagfelt.

Du må ha førerkort kl. B.

Personlige egenskaper:

 • God vurderingsevne
 • Selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Løsnings- og leveranseorientert, og opptatt av å yte god service både internt og eksternt.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Andre opplysninger om stillingen

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonssjef Jan-Åge Karlsen mob. +47 906 29 691, eller e-post: jan-age.karlsen@vegvesen.no

Kontaktpersoner

Jan-Åge Karlsen
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 906 29 691

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger