Teknisk saksbehandler for trykkluft- og oksygensystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Liker du å jobbe med saksbehandling og inspektørvirksomhet innen maritime installasjoner? 

Vi søker nå etter en person som har kunnskap om- og interesse for fagfeltene trykkluft- og oksygensystemer til Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter.   

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk oppfølging av materiell i driftsfasen knyttet til egne fagfelt
 • Teknisk saksbehandling i forbindelse med fremtidige materiellanskaffelser innen fagfeltene 
 • Utføre kontroll og avviksbehandling innen fagområdet på Forsvarets fartøyer og avdelinger   
 • Utføre OHFRA (Oxygen Hazard and Fire Analysis) på oksygen-materiell 
 • Ajourholde reglement og annen grunnlagsdokumentasjon 
 • Opprette masterdata for materiell i ERP systemet ved nyanskaffelser og vedlikehold av masterdata på materiell innen stillingens fagfelt 
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende (høgskole) innenfor relevant teknisk fagområde
 • Relevant erfaring fra saksbehandling/inspektørvirksomhet innenfor maritim virksomhet 
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret  

Ønskelig: 

 • Master innen relevant fagfelt
 • Relevant erfaring fra trykkluftsystemer og gassanlegg 
 • Erfaring med maritimt regelverksarbeid 
 • Erfaring med design og konstruksjon DAK (Data Assistert Konstruksjon)
 • Erfaring med risikoanalyser 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig  
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 532.300 til kroner 667.200 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater  til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Svein Ove Strandos
Seksjonssjef
Mobil: 926 26 831

Hvem er Forsvarsmateriell?

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.