Teknisk rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker en dyktig fagperson på laget ved vår operative beredskapsenhet, Vegtrafikksentralen sør. Vi er på utkikk etter en person med kompetanse og utstrakt erfaring fra teknisk forvaltning og drift av datanettverk anvendt til automasjonsanlegg.

Stillingen innebærer å bli en del av teamet på Vegtrafikksentralen og inngå i et nært samspill med automasjonsteam på drift og vedlikehold i SVV, og andre vegeiere.

Vegtrafikksentralen styrer og overvåker et stort antall objekter på og langs veg. Geografisk ansvarsområde er Viken vest, Vestfold/Telemark og Agder fylkene.

Stillingen er stort sett dagtidsjobb, men noe ettermiddag/nattarbeid må påberegnes. Arbeidssted er Porsgrunn.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen inngår i teamet som jobber med SRO / Automasjon / Nettverk på Vegtrafikksentralen.
 • Du vil jobbe nært mot automasjonsressurser hos vegeiere
 • Overvåking, drift og feilsøking av infrastruktur (klienter/servere/nettverk)
 • Oppsett av nettverksløsninger tilknyttet Automasjonsnettet.
 • Assistere i prosjekter relatert til implementering av løsninger mot Vegtrafikksentralen med hensyn på forvaltning, i samsvar med organisasjonens faglige behov.
 • Delta i den daglige driften, herunder Cyber Security og brannmursarbeider.
 • Klargjøring og drift av servere og arbeidsstasjoner. (VMware).
 • Utarbeide/vedlikeholde dokumentasjon
 • Testing av teknisk utstyr i regionen.
 • Tolking og overvåking av logger fra brannmurer.
 • sikkerhet i datanettverk.
Kvalifikasjonskrav
 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år med relevante linje – og fagkombinasjoner, for eksempel innen IKT/ITS/Automasjon eller lignende.
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.
 • Relevant praksis fra tilsvarende oppgaver innen fagområdet og god kunnskap om styresystemer, instrumentering, datanettverk og fiberoptisk kommunikasjon
 • Erfaring med å etablere og opprettholde god sikkerhet (Cyber Security) i en infrastruktur.
 • God datateknisk forståelse.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Engelsk språk må beherskes slik at man kan forstå tekniske beskrivelser.
 • Må kunne oppfylle krav til sikkerhetsklarering, nivå «begrenset».
 • Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.
 • Arbeidet krever at du har god hørsel, godt syn (herunder fargesyn)
 • Førerkort kl. B.

Du må være serviceinnstilt og god på samarbeid.

Du må ha forståelse og kompetanse for styrings- og overvåkingssystemer, automasjon, nettverk og generell IKT. I tillegg må du være opptatt av datasikkerhet og oppfølging av dette. Du må kunne jobbe selvstendig og i større team, samt kunne sette deg inn i oppgaver knyttet til tekniske utfordringer ved Vegtrafikksentralen. Personlige egenskaper vektlegges.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

 Ta kontakt med seksjonsleder jan Ove Grave på tlf 91157172 eller epost jan.grave@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger