Teknisk rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. juli, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vegtrafikksentralene er Statens vegvesen sin operative 24/7 enhet for trafikkberedskap, og har som oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for alle vegeiere, varsle om hendelser og informere om veg- og trafikkforhold. Vegtrafikksentralen vest har ansvar for det geografiske området i Rogaland og Vestland fylker.

Vi trenger en dyktig teknisk rådgiver ved Vegtrafikksentralen vest. Stillingen innebærer å bli en del av teamet på Vegtrafikksentralen og du må ha kompetanse innen styring-regulering-overvåking (SRO) og automasjon. Vegtrafikksentralen vest styrer og overvåker et stort antall objekter på og langs veg.

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til et bredt arbeidsfelt innenfor VTS sine tekniske systemer og bidra til at disse fungerer til enhver tid. Dette omfatter pr i dag bl.a:

 • Jobbe aktivt med utvikling, drift og vedlikehold av SCADA-system, samt drift og vedlikehold av Automasjonsnett  
 • Drifte og vedlikeholde serverpark, nødtelefonisystem, videosystem, storskjerm og operatørrom mm internt på Vegtrafikksentralen
 • Bidra med faglige innspill til at Vegtrafikksentralen kan utvikle seg på en robust og sikker måte med tanke på tekniske utfordringer og delta og bidra aktivt i nasjonale og regionale fora for samordning og standardisering innen fagområdet scada og automasjon. Arbeide med fjernaksess.

Teknisk rådgiver på Vegtrafikksentralen vil også jobbe i tett samspill med det operative arbeidet som seksjonen utfører.  Arbeidet vil derfor også omfatte teknisk bistand ved hendelser på vegnettet. Det vil også være arbeid knyttet til SCADA/automasjonsnett, som kan kreve umiddelbar håndtering og føre til omprioritering av andre arbeidsoppgaver. Evne til rask omstilling av arbeidsoppgaver er derfor viktig i denne stillingen.

Slik virksomheten er organisert pr i dag vil teknisk ingeniør inngå i en teknisk beredskapsfunksjon med der kvelds/nattarbeid, lørdag og søndag samt helligdagsarbeid inngår.

Kvalifikasjonskrav

Teknisk bakgrunn med minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor relevant fagområde. Omfattende relevant og dokumentert arbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse. Dette kan for eksempel være kunnskap om kommunikasjon og nettverk, kunnskap om virtualiseringsløsninger, kunnskap om HMI-system og kunnskap om OPC-grensesnitt.

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Kan arbeide selvstendig
 • Strukturert, løsningsorientert og innovativ
 • God ordenssans, nøyaktig og presis, god til å overholde tidsfrister
 • Fleksibel, håndtere høyt arbeidstempo og har evne til å arbeide under press

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Cecilie Bakke Johannessen eller overingeniør Jan Trygve Totland 

Kontaktpersoner

Cecilie Bakke Johannessen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 992 03 219
Jan Trygve Totland
Overingeniør

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger