Teknisk leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. juli, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi søker deg som ønsker å lede den tekniske tjenesten ved Forsvarets Stasjon i Vardø. Som teknisk leder er du direkte underlagt sjef FSTV og du vil ha personellansvar for overingeniører, senioringeniører og kontorsjef. Dette er en lederstilling og en del av stasjonens lederteam. Det er derfor ønskelig med ledererfaring, samt erfaring innen personellforvaltning  og budsjettarbeid. Du må ha erfaring fra arbeidslivet og gjerne ha teknisk utdanning, utdanning innen ledelse eller en kombinasjon av disse.

Du vil ha ansvaret for å lede drift, vedlikehold og utvikling av et av verdens beste og mest avanserte radarsystemer.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, organisere, rekruttere og lede den daglige og langsiktige tekniske tjenesten ved FSTV
 • Utvikle, iverksette og føre kontroll med rutiner, prosedyrer og arbeidsmåter, samt sørge for opplæring og videreutvikling av tjenesten innenfor fagfeltet
 • I samarbeid med fagledere og partnere, lede planlegging av utstyrsoppgraderinger og installasjoner samt utviklingsarbeid
 • Delta i stasjonens lederteam, bidra til utvikling og koordinering internt ved stasjonen, samt bidra i budsjettarbeid

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende, med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Flere års yrkeserfaring med selvstendige oppgaver og god resultatoppnåelse
 • Gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • Ledererfaring samt erfaring innen personellforvaltning  og budsjettarbeid
 • Kunnskap om fagområdet tillagt elementet

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering 
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg med samarbeidsevner, skriftlig og muntlig fremstillingsevne, vurderingsevne og initiativrikhet vektlegges ved tilsetting.
 • Lønn og vilkår
 • Stilling: Kontorsjef (kode 1054)
 • Lønn: kr 677 600 – 776 900 (lønnstrinn 72 – 78) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Det tilstås et kronetillegg på kr 8000 brutto pr år for arbeidssted Forsvarets stasjon Vardø og Forsvarets stasjon Vadsø.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 78 98 60 10

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger