Teknisk koordinator - Lørenskog kommune

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

LØRENSKOG KOMMUNE

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst.

Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell.

www.lorenskog.kommune.no

Velkommen til oss!

Stillingsbeskrivelse

Rollens hovedansvar ligger i å være en viktig bidragsyter i fremforhandling av utbyggingsavtaler med vekt på teknisk og planfaglig kompetanse.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Fasilitere prosesser og lede møter med utbyggere
 • Delta i bygge- og kontraktsmøter, interne koordineringsmøter
 • Prosjektlederansvar for oppfølging av en portefølje med inngåtte utbyggingsavtaler
 • Sikre at kommunens forpliktelser og rettigheter blir gjennomført i tråd med avtale
 • Gjennomføre tekniske, økonomiske, kommersielle og juridiske vurderinger ved fremforhandling og oppfølging av avtaler
 • Bidra til å kommunisere utbyggingsavtaler til innbyggere, utbyggere og det politiske miljøet
 • Sikre nødvendig koordinering av prosjekter i egen portefølje opp mot kommunens egne prosjekter - og eventuelle andre utbyggingsprosjekter
 • Være en kompetent bestiller på ekstern bistand (rådgivningsoppdrag, juridiske tjenester, grunnerverv m.m)

Utdannelse/formelle krav:

Formell høyere utdannelse, fortrinnsvis være på masternivå. Beviselig erfaring innen prosjektstyring, systemstyringserfaring og ha kunnskap rundt prosjektstyringsverktøy; som Digi-basert, Prime, Metier, Prince2 e.l.

Kompetanse/erfaring:

 • Teknisk planleggingskompetanse
 • Erfaring fra forhandlinger og oppfølging av utbyggingsavtaler
 • Erfaring med å fasilitere og lede prosesser og møter
 • God forståelse av relevante aspekter ved kontraktinngåelse
 • Forstå investeringsregimet i kommunal forvaltning og offentlige anskaffelser
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk med hensikt å utarbeide gode beslutningsunderlag
 • Solide kommunikasjonsevner, norsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig at den Tekniske koordinatoren har kjennskap til, og forståelse for, kommunal og offentlig forvaltningsmetodikk. Videre er det en fordel med teknisk kompetanse innen samfunnsplanlegging og Vei/VA.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnet for å styre komplekse prosjekter
 • Planleggende, stukturert og flink til å koordinere
 • Evne og danne seg helhetsbilde av komplekse saker
 • Samarbeide godt, sette krav og arbeide effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig, også gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling, i en kommune i vekst, hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • God arbeids- og fleksitidsordning, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • IA-bedrift
 • God barnehagedekning

Søknadsinformasjon:

Kontraktsform: Fast ansettelse

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 948 57 202

Hvem er Experis?

Experis is Norway’s largest consultancy and recruitment company with 850 consultants. We offer highly qualified consultants, recruiting and project solutions within the fields of Engineering, Finance and IT. Our Experis Executive Division recruits leaders and key personnel in the private and public sector. Among our clients you will find over 90 percent of Norway’s leading companies. Experis is a company in ManpowerGroup and is voted one of the world’s most ethical companies.

As a consultant in Experis, you will have instant access to a wide range of challenging positions and project assignments. With us, you can build your career and we will help you achieve your goals on short and long term through our national and global network. Visit us at www.Experis.no

www.experis.no.

Les mer om Experis og se flere ledige stillinger