Teknisk kontraktsoppfølger (byggeledelse)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

OPS er vegutbygging i offentlig-privat-samarbeid der et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20-25 år. Se mer om OPS og strekningene her OPS

OPS-seksjonen, divisjon Drift og vedlikehold, er en nasjonal enhet for ivaretakelse av vegeierrollen samt oppfølging av leveransen til OPS-selskapene i driftsfasen, dvs. perioden fra det er åpnet for trafikk på strekningene.

Vi søker etter en teknisk ressursperson til å være med i vårt varierte arbeid som vegeier og med driftsoppfølging av OPS-selskapene.

Kontorsted er primært tenkt lagt til Trondheim, men også Lillehammer eller Arendal kan være aktuelle lokasjoner å vurdere.

Arbeidsoppgaver

Vi jobber i team og stillingen er primært tiltenkt driftsteam Trøndelag/ Innlandet. 

Arbeidsoppgaver vil være:

 • saker knyttet til vegeierrollen
 • oppfølgning av driftsfaseleveransene på vegstrekningene
 • kontraktsoppfølging, inkludert deltakelse i møter med OPS-selskapene  
 • undersøke, utrede og følge opp et bredt spekter av tekniske spørsmål, herunder i samarbeid med andre fagfolk innenfor ulike fagområder 
 • kontakt og samarbeid knyttet til oppgaver mot øvrige deler av SVV sin organisasjon

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du har: 

 • minimum 3-årig utdanning fra universitet eller høyskole innen relevant fagfelt. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning vurderes fraveket.
 • gjerne erfaring fra drift- og vedlikehold 
 • annen relevant erfaring i kombinasjon med utdanning vil også bli vurdert

Krav om førerkort klasse B. 

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi vil også legge vekt på at du: 

 • kan arbeide strukturert og selvstendig
 • tar initiativ og er resultatorientert
 • har gode IT-kunnskaper og behersker daglig bruk av nødvendig IT-verktøy
 • har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Olav Sveen tlf: 97 41 39 11

Kontaktpersoner

Olav Sveen
Seksjonsleder
Mobil: 974 13 911

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger