Teknisk driftsutvikler innen identitetshåndtering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen:

Arbeidssted for stillingen vil være i Oslo, Skien, Drammen eller Bodø. Andre arbeidssteder kan også vurderes.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Jobbe frem tekniske løsninger for Statens vegvesens identitetshåndteringsløsning i henhold til overordnede roadmaps, årsplaner og målbilder
 • Drift og teknisk vedlikehold av  infrastrukturkomponenter i identitetshåndteringsløsningen i samarbeid med øvrig driftsmiljø, videreutvikle/optimalisere og feilsøke i eksisterende plattform og systemer
 • Teknisk bistand/rådgivning
 • Prosjektdeltakelse

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), fortrinnsvis innen IT. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Videre må du ha erfaring fra større IT- og driftsmiljø, god kompetanse innenfor identitets- og tilgangsstyring, autentisering, autorisasjon, katalogtjenester, programmering/skripting og teknisk integrasjonsarbeid. Arbeidsoppgavene/stillingen krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Du kan gjerne også ha følgende tilleggskvalifikasjoner:

 • Erfaring med ForgeRock OpenIDM eller andre identitetshåndteringssystemer
 • Erfaring med Linux og Windows server
 • Erfaring med programmering/skripting innenfor C#, Javascript, Groovy og SQL 
 • Kjennskap til komponentene i Microsoft Active Directoryog og O365 porteføljen
 • Kjennskap til Workflows (prosesser for blant annet godkjenning av tilganger)
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker oss medarbeidere som har:

 • Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til konstruktivt samarbeid og å raskt sette seg inn i nye oppgaver.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling:

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.
 • Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Vi tilbyr også disse godene

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling
 • Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.
 • Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Generell informasjon

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 10.12.2018. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Kontaktpersoner

Halvar Kildalsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 907 20 825

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger