Teknisk driftssjef 100 % fast stilling 2. gangs utlysning

Stillingsbeskrivelse

Vågan kommune

Vi har ledig fast 100 % stilling som teknisk driftssjef i Vågan kommune. Enheten er lokalisert i Svolvær med kontorlokaliteter i Osan sammen med enhet for vann og avløp, brannstasjon og kommunens eiendomsforetak. Enheten har i dag 17 årsverk og en stor grad av egendrift innenfor ansvarsområdet med eget verksted, bil og maskinpark.

Virksomheten har ansvar for kommunale veger med tilhørende anlegg, jevnlig rullering av trafikksikkerhetsplan samt kommunale parker og tilhørende renovasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Teknisk sjef har fag-, økonomi- og personalansvar for virksomheten.
 • Føre tilsyn med de anlegg enheten har ansvar for.
 • Delta i gjennomføring av og oppfølging av trafikksikkerhetstiltak og øvrige
 • investeringsprosjekter/tilhørende kontraktsarbeid.
 • Offentlig saksbehandling og utarbeiding av saksfremlegg til politiske fora.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært etter sivilingeniør/ingeniør innen fagområdene bygg og anlegg eller kommunalteknikk, men annen relevant teknisk bakgrunn på høgskole/universitetsnivå kan også være interessant.
 • Tilleggsutdannelse innen økonomi, jus og/eller administrasjon og ledelse er ønskelig.
 • Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning er en forutsetning (er ønskelig).
 • Søkere bør kunne dokumentere erfaring fra ledelse, prosjektledelse og eksempler på gjennomførte oppgaver/prosjekter.
 • God innsikt i og forståelse for politiske prosesser.
 • Evne og vilje til å lede organisasjonen i endringsprosesser.
 • Evne og vilje til å arbeide lojalt innenfor de beslutningsstrukturer kommunen har.
 • Det stilles krav til (svært) gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort minimum klasse B.

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger:

 • Vår nye tekniske driftssjef må ha stor arbeidskapasitet og høy integritet.
 • Lederegenskaper og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder og gode faglige utviklingsmuligheter.
 • En trivelig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer.
 • Selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Utfordrende og interessante oppgaver - både drifts- og utviklingsmessige.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regler, forskrifter og avtaleverk. Fra lønnen blir det trukket 2% til pensjonsordning.

Kontaktpersoner

Svein Christiansen
Brannsjef
Mobil: 952 84 702
Torbjørn Ollestad
Kommunalsjef samfunn
Telefonnummer: 75 42 01 41

Hvem er Vågan kommune?

Tar du spranget - har du lyst å jobbe i Vågan kommune i Lofoten?

Vågan kommune nærmer seg 10 000 innbyggere, hovedsete for kommunen ligger i Svolvær. Kommunen har et rikt idretts- og kulturliv, full barnehagedekning og ny videregående skole. Lofoten er kjent for sin mektige natur og mangfoldige friluftsliv.

Vågan kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med ca 700 årsverk. Ansatte i kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden sendes inn elektronisk. CV må fylles inn elektronisk, samt at det må legges med dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jf. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis.

Vi ønsker deg velkommen som søker på stilling hos oss!