Teknisk byggeleder betong

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Om stillingen

Prosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn omfatter bygging av ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland. Utbyggingen er delt opp i tre delprosjekter som totalt omfatter bygging av ca. 45 km ny E6, som igjen inkluderer ca. 20 km veg i dagen, 23,5 km tunnel og ca. 2 km bruer og konstruksjoner.

Delprosjekt 2 Sommerset – Tverrdalen gjennomføres i utførelsesentreprise. Dette er prosjektets midtre parsell. I dette delprosjektet inngår to hengebrutårn, to landkar til hengebru, forankringskonstruksjoner samt fire tunnelportaler og en del mindre betongkonstruksjoner.

Vi søker nå etter en teknisk byggeleder betong til delprosjekt 2 Sommerset – Tverrdalen. Stillingen som teknisk byggeleder innebærer ivaretakelse av fagansvaret for det respektive delprosjekt.

Stillingen er organisert i Prosjekt Salten i Utbyggingsområde nord i Divisjon utbygging. Frem til årsskiftet 2022-2023 vil kontorsted fortrinnsvis være Bodø, men andre kontorsteder kan vurderes etter avtale. Fra årsskiftet 2022-2023 vil kontorsted være på anleggskontor i Sørfold.

Arbeidsoppgaver

 • Kontraktsoppfølging, fremdrift og kvalitet
 • Bidra i fasen med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud
 • Byggeledelse med ansvar for oppfølging av kontrakt med hensyn til HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet i samarbeid med prosjektledelse og HMS/YM-koordinator
 • Lede og referere fra byggemøter og tekniske møter
 • Du vil ha arbeidslederansvar for kontrollingeniører og innleide fagressurser og skal bistå med oppfølging av tredjepartsinteressenter
 • Bistå med saksbehandling vedr. avklaringer og endringer
 • Bidra i koordinering med andre pågående entrepriser

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum treårig utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagfelt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B
 • Generell digital kompetanse påkreves, herunder evne til å sette seg inn i og ta i bruk Statens vegvesens digitale systemer

Det er ønskelig med relevant erfaring fra utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis byggeledelse fra anlegg med betongkonstruksjoner, samt kunnskap innenfor fremstilling og utførelse av betong og armering.

For kandidater med sterk allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell relevant etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Kjennskap til brubygging
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Kjennskap til og bruk av BIM-verktøy og modellbasert utbygging

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med:

 • Prosjektleder Knut Eirik Sjursheim, tlf. +47 970 99 993
 • Delprosjektleder parsell 2 Dagrunn Kaasen, tlf. +47 901 52 533

Kontaktpersoner

Dagrunn Kaasen
Delprosjektleder parsell 2
Telefonnummer: +47 901 52 533
Knut Eirik Sjursheim
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 970 99 993

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger