Teknisk byggeleder betong

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Utbyggingsdivisjonen/Utbygging nord/ Bypakke Harstad er det ledig stilling som Teknisk byggeleder betong tilknyttet delprosjekt S1 Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg.

Delprosjektet omfatter utbygging av tre større kryssområder og 2,2 km sykkelveg med fortau langs innfartsåren til Harstad sentrum. Tre brukonstruksjoner (23,5, 178 og 240 meter) i betong skal bygges for å skille myke og harde trafikanter.

Prosjektet er en del av Harstadpakken som er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet er bompengefinansiert, og fikk i prop 204S tilleggsfinansiering slik at det nå skal bygges tiltak for i overkant av 1 mrd.

Kontorsted vil være på anleggets rigg i Harstad.

Arbeidsoppgaver

Som Teknisk byggeleder vil du ha ansvar for teknisk oppfølging av entreprenør innen betongfaget i utbyggingsfasen. Du vil også måtte steppe inn som Byggeleder i møter ved fravær av byggeleder/prosjektleder.

 • Mulig arbeidslederansvar for kontrollingeniør(er)
 • Kontraktsoppfølging.
 • Kontroll og oppfølging, dokumentasjon i utbygging.
 • Prøvetaking i henhold til statens vegvesen sitt kvalitetssystem..
 • Oppfølging i systemet «Kvalink»
 • Utarbeidelse av sjekklister
 • HMS (oppfølging av HMS- opp mot kontrakt, og offentlige lover og forskrifter)
 • Annen oppfølging av byggeprosjektet i tråd med etatens rutiner og retningslinjer

Flere av arbeidsoppgavene utføres i team sammen med prosjektleder og kontrollingeniører(er) samt øvrige i prosjektorganisasjonen.

Kvalifikasjonskrav

Utdanningskrav:

 • Relevant utdanning fra høyskole, min. 3 år innenfor ingeniør (Bygg og anlegg) med spesiell retning innfor betongfaget. For søkere med lang og allsidig praksis innenfor betongfag, kan kravet til utdanning fravikes.

Arbeidserfaring:

 • Erfaring fra brubygging og konstruksjoner er ønskelig.
 • Erfaring med administrativt arbeid i byggherreorganisasjoner, bruk av prosjekthotell og arkivsystem
 • Gode IT-kunnskaper

Personlig egnethet:

Du må være løsningsorientert, engasjert, og ha gode forutsetninger for god dialog mellom interne så vel som eksterne parter.

Annet:

 • Førerkort klasse B

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med: Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen.

Kontaktpersoner

Geir Hartz Jørgensen
Prosjektleder
Telefonnummer: +47 905 24 001

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger