Teknisk arkitekt/Plattformutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje. Team utviklingsplattform har en sentral rolle i moderniseringen, og har blant annet ansvar for videreutvikling av Skatteetatens javabaserte utviklingsplattform. Løsningene utvikles i Skatteetatens private skyløsning, og oppgavene våre innebærer å tilrettelegge for effektiv utvikling i prosjektene, blant annet ved å tilby økt grad av automatisering, enklere tilgang til test- og utviklingsmiljøer og standardiserte løsningsmønstre, rammeverk, biblioteker og støtteverktøy. 

Det er høyt aktivitetsnivå og stort engasjement, og vi trenger en erfaren medarbeider til teamet for å få løst alle oppgavene våre. Teamet er delvis lokalisert i Oslo og delvis i Grimstad, begge arbeidssteder er derfor aktuelle. 

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Være rådgiver og sparringspartner for utviklingsteam som skal lage Cloud Native applikasjoner
 • Bistå med kompetansebygging og prosjektstøtte
 • Videreutvikle automatiseringskomponenter (se https://skatteetaten.github.io/aurora-openshift)
 • Samarbeide tett med andre tekniske fagmiljøer for å lage en solid og robust utviklings- og kjøretidsplattform

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innen IT/ ingeniørfag eller annet relevant fagområde
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • Kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med Mikrotjenestebasert arkitektur, Java 8,
 • Erfaring med Moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java, PaaS-løsninger og Automatisering fordel med erfaring med Red Hat OpenShift Container Platform / Kubernetes
 • Fordel med erfaring med BigIP, WebSeal, Datapower
 • Fordel med erfaring med Moderne softwarebaserte sikkerhetsmekanismer (for eksempel OpenId Connect, JWT)
 • Fordel med erfaring med Go, Bash og Kotlin, Continous Integration og verktøy for dette (fortrinnsvis Jenkins, Git, Nexus, Maven)

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner – lytte, støtte, vise respekt, rådføre seg og dele informasjon
 • Pliktoppfyllende, resultatorientert og med evne til å jobbe selvstendig
 • Strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
 • Nysgjerrig på nye teknologier, og nye måter å løse problemer på
 • Like å jobbe i grenseland mellom utvikling og drift

 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181), kr 623 900 – kr 792 700 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Generelt:

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.