Teknisk ansvarlig nye løsninger

Stillingsbeskrivelse

I Mattilsynets strategi er økt digitalisering et av de viktigste tiltakene for å forbedre og videreutvikle vår virksomhet. Etaten satser nå mye på videreutvikling av egne IKT løsninger.  I Seksjon tilsynsløsninger er vi 14 medarbeidere (3 kvinner). Seksjonen består av medarbeidere dels i Oslo og dels i Brumunddal. Vi søker nå en teknisk ansvarlig som kan hjelpe oss med å forvalte og videreutvikle våre nye løsninger på tilsynsområdet.  For å få bedre kjønnsbalanse oppfordres kvinner til å søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Som teknisk ansvarlig vil du jobbe tett sammen med leverandørenes utviklere og arkitekter, våre egne tekniske ressurser og med resten av leveranseapparatet vårt.
 • Du vil bli involvert i arbeidet med å samkjøre våre eksisterende løsninger med nye løsninger - basert på en bimodal arkitektur, og integrasjon inspirert av et Strangler pattern ol.
 • Du vil ha ansvaret for den ikke-funksjonelle delen av løsningene
 • Du vil foreta tekniske arkitekturvurderinger sammen med leverandører, egne arkitekter og driftsmiljøene
 • Du vil delta løpende i utviklingen av etatens arkitekturmiljø
 • Du må evne å se helheten i løsningene våre og ha interesse for utvikling av forretningkritiske løsninger ved hjelp av smidige utviklingsmetoder. 
 • Du vil bli involvert i arbeid med grensesnittene med eksterne aktører f.eks. mot Brønnøysund og AltInn Studio 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets/høyskolenivå - minimum bachelorgrad
 • Ønskelig med erfaring med flere av disse teknologiene: Java, Kotlin, Go, Docker/ Kubernetes og web rammeverk.
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeidsfelt i offentlig eller privat virksomhet.  
 • Ønskelig med erfaring/interesse for BI og integrasjonsproblemstillinger med interne og eksterne løsninger 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig og utviklingsorientert
 • Du er lagspiller og god på kommunikasjon
 • Du er resultatorientert og evner å sette deg inn i nye problemstillinger
 • Du ser både detaljer og sammenhenger
 • Din personlighet styrker dagens team

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger.  
 • Lønn etter statens regulativ som rådgiver (kode 1434) / seniorrådgiver (kode1364) i lønnsspennet kr. 550 000 - 730 000.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.  
 • Pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse

Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet uavhengig av alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsted vil være Mattilsynets hovedkontor i Oslo eller Brumunddal

Kontaktpersoner

Christian Rosenvinge
Seksjonssjef
Telefonnummer: 901 16 826

Hvem er Mattilsynet?

Maƫlsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse uƞører lsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Matsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.