Teknisk ansvarlig, Havfarm 1

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nordlaks er et familieeid havbrukskonsern med base i Hadsel i Vesterålen. Nordlaks har aktivitet langs hele verdikjeden fra stamfisk til marked, og vi har store ambisjoner om videre vekst og utvikling. Nordlaks vil være med når fremtiden skapes, og vi jobber nå med å realisere de største utviklingsprosjektene i havbruksnæringen i Norge. Havfarm 1 vil være på plass i Vesterålen våren 2020, og vil sammen med våre andre prosjekter gjøre det mulig å ta nye steg i en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

Havfarm 1 blir stasjonær, og har fått lokalitet sør-vest av Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Den første sommeren skal Havfarmen gjennom et testprogram og innkjøring, før vi setter ut den første fisken i anlegget. Vi ansetter nå driftsleder den faste besetningen på 10 personer som skal jobbe om bord i Havfarmen. Målet er at mannskapet skal være klart i Nordlaks - systemet innen 1. januar 2020. Tiden frem til Havfarmen ankommer blir brukt til opplæring, kursing og til å bli kjent med enheten som nå er under bygging i Kina.

Vi søker etter mannskap med kompetanse, pågangsmot og iver etter å ta del i prosjektet og skape gode resultater. Dette er en unik mulighet for å være med i et banebrytende prosjekt og til å være med på å forme fremtidens havbruksnæring.

Vil du være med å skape fremtiden sammen med oss?

Teknisk ansvarlig, Havfarm 1

Sentrale arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for teknisk drift og vedlikehold
 • Stedfortreder for navigatør/operativ leder
 • Deltar i daglig drift  
 • Rapportering

Ønskede kvalifikasjoner   

 • Fortrinnsvis maskinist, min M 4
 • Solid teknisk bakgrunn og forståelse 
 • Praktisk erfaring fra maritim/offshorenæring  
 • Erfaring fra havbruk/fiskeri er en fordel, men ingen forutsetning 
 • Gode lederegenskaper, løsningsorientert, gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt med andre
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 

Vi kan tilby  

 Muligheten til å være med på Team Nordlaks, og bringe Nordlaks inn i fremtiden  

 • Utfordringer i en moderne og innovativ bedrift
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver, med gode utviklingsmuligheter  
 • Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner.  
 • Trivelige og dyktige kollegaer i et aktivt arbeidsmiljø.
 • Turnus 4/4 ( 4 uker på og 4 uker fri)

Tiltredelse snarest etter avtale.  

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til prosjektleder Bjarne Johansen, mobil 959 08 921

Søknader sendes elektronisk, og alle søknader blir behandlet konfidensielt  

Kontaktpersoner

Bjarne Johansen
Prosjektleder
Mobil: 959 08 921

Hvem er Nordlaks Servicebåt AS -?

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Selskapet driver oppdrett av laks og ørret i 12 kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet har 420 ansatte fordelt på sjø og land, og omsatte i 2017 for 2,9 milliarder kroner.