Technical Operations Officer (TOO) / programansvarlig drift ITS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som en følge av politiske beslutninger (St.meld. 25:2015) skal de regionale bompengeselskapene nå ta større ansvar for hele verdikjeden sin. Store deler av dette ansvaret har tidligere ligget hos Statens vegvesen. Som vår nye medarbeider blir du sentral i overtakelsen av ansvaret for innkrevingsutstyret og baksystem, og du vil jobbe hovedsakelig med de to hovedprosessene registrere og identifisere passeringer.

Du vil bidra med driftsoptimalisering, og kjøre effektiviserings- og utviklingsprosjekter ved hjelp av teknologi innen disse områdene. I tillegg vil du få ansvar for å gjennomføre off.anskaffelsesprosesser, som med de framtidige planene for Oslopakke 3 blir betydelig. Fjellinjen er underlagt regler for offentlig anskaffelser. Våre behov betinger de beste teknologiprodusenter i planlegging som gjennomføring.

Omfanget og kompleksiteten av innkrevingen av bompenger i Oslo øker vesentlig de neste årene med planene for Oslopakke 3 som nå ligger til politisk behandling. Miljødifferensierte takster, toveis innkreving og et stort antall nye bomsnitt vil gi oss krevende og omfattende oppgaver i årene framover, og bruken av ny teknologi skal sikre feilfri identifisering og innkreving av mer enn 700 000 passeringer pr dag i 2019. Samtidig er målet vårt alltid å gi kunden en opplevelse av en enkel og god tjeneste.

 Vi er ISO-sertifisert, og denne metodikk og struktur ligger til grunn for all produksjon og endringsarbeider, samtidig som dette bidrar til ambisiøse kvalitetsmål i alt vi gjør. 

 

Kvalifikasjoner og profil:

Kvalifikasjoner

 • Bred kunnskap om ITS / Intelligente transportsystemer.
 • Erfaring fra fagområdet bompengeinnkreving vektlegges og kategoriseres til ERP-baksystemer, databaser, søkemotorer, kognitiv læring og OCR-teknologi.
 • Kunnskap om informasjonssikkerhet og drift- / overvåkingssystemer.
 • Ferdigheter og erfaring fra f.eks. SAP, Oracle, VISMA, SQL, Java, SharePoint, Business Intelligence-løsninger og analyse-/presentasjonsverktøy vektlegges.
 • Erfaring og kunnskap om prosjektgjennomføring og metodikk, samt erfaring med prosjektstyringsverktøy
 • Være klar og tydelig i din kommunikasjon og skriftlig fremstilling.

Om du ikke kan «alt» - så kan du litt om alt, og mye om noe.

 

Personlig egenskaper

 • Vi ser etter en person med erfaring og utdannelse fortrinnsvis på masternivå innen Informasjonsteknologi, Computer science eller tilsvarende. 
 • Noen års erfaring er påkrevet, gjerne fra produsent eller konsulentsiden til ITS / bompengeinnkreving.
 • Vi ønsker at du er en dedikert, utadvendt og uredd lederprofil.
 • Du klarer å jobbe i en bransje med politisk styrte rammebetingelser hvor det er viktig å opprettholde fart og retning over tid.
 • Du drives av å levere gode resultater og må kunne arbeide selvstendig ut fra vår visjon «Vi gjør reisen enkel»

 

Fjellinjen kan tilby konkurransedyktige betingelser i et resultatorientert og uformelt arbeidsmiljø, med lokaler sentralt i Oslo sentrum. 

Søknad med CV sendes til ledigstilling@fjellinjen.no innen søknadsfristen 04.08.2017.

Kontaktpersoner

Nils-Jakob Kringlebotten
CBDO/CTO/CIO
Telefonnummer: (+47) 934 45 300

Hvem er Fjellinjen AS?

Vi er stolte over å ha bidratt til utviklingen av regionen vår gjennom 27 år. Mange viktige vei- og kollektivprosjekter i regionen er helt eller delvis finansiert av bompenger. I 2016 bidro vi med cirka 2,4 milliarder kroner til vei- og kollektivprosjekter. Bompengebransjen er nå inne i en fornyelsesprosess, som Fjellinjen er en aktiv deltaker av. 

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Vi har 630 000 avtalekunder og registrerer nærmere 113 millioner passeringer i året. Vårt mål er å utføre korrekt identifisering, feilfri innkreving og profesjonell kundebehandling. Gjennom forutsigbarhet, effektivitet og kontinuerlig forbedring skal vi bidra til målsatt byutvikling gjennom realiseringen av Oslopakke 3. Vår visjon er at vi skal gjøre reisen enkel og alle våre medarbeidere arbeider etter grunnverdiene enkel, hjelpsom og korrekt.