Tech Lead / C++ systemutvikler innen dataprosessering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militær og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Forsvarets stasjon på Ringerike er kanskje et av landets mest spennende og komplekse tekniske anlegg under vekst. Stasjonen ligger flott til i et fint friluftsområde som legger til rette for at du kan få både frisk luft og trening i arbeidstid. I tillegg vil det være mulighet for å leie leilighet gjennom jobben.

Vi søker deg som er faglig dyktig, som liker nye utfordringer og som vil være med å videreutvikle Etterretningstjenestens prosesseringsløsninger. Du jobber godt selvstendig, men også sammen med andre som en del av et team. Du tilnærmer deg oppgaver med en kreativ og løsningsorientert holdning.

Høres dette ut som deg?

Du vil være del av en DevOps-gruppe med høy hastighet som utvikler og drifter flere spennende produksjonssystemer. 

Er du nyutdannet og har kjennskap til fagfeltet?

Da ønsker vi gjerne at du søker. Vi kan love deg en unik erfaring som vil hjelpe deg videre i karrieren.  

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være utvikling og vedlikehold av C programvare på Linux-plattformer for prosessering og analyse av datakommunikasjon. Som en del av et devops-miljø vil du også utføre koderevisjon og bidra til utvikling, vedlikehold og feilsøking på alle av kontorets programvareløsninger.

Kvalifikasjoner

Det kreves minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor informatikk, programmering, datateknologi eller data science.

For tech lead kreves minimum mastergrad eller tilsvarende innen de relevante fagområdene.

Lang og relevant erfaring, eller utviste ferdigheter, vil i særskilte tilfeller kunne kompensere for manglende formell utdanning for stilling som overingeniør. Det samme gjelder for senioringeniør, men da utover fullført bachelorgrad.

Du må være faglig sterk og ha meget god kunnskap til C programvareutvikling.

I tillegg er det ønskelig med erfaring innen flere av følgende emner:

 • Linux systemutvikling
 • Scriptespråk (Python)
 • Nettverksprogrammering og nettverksprotokoller
 • Utvikling av programvare for distribuerte systemer
 • Testdrevet utvikling
 • Data science, metoder og maskinlæringsbibliotek som TensorFlow, Keras, pyTorch, Spark eller lignende.

Tilleggskrav for tech lead:

 • Flere års arbeidserfaring med C programmering innen relevante fagområder
 • Meget gode kunnskaper om moderne programvareutvikling i C på Linux
 • Erfaring innen prosjektledelse og smidige utviklingsmetoder

Særskilte krav

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Evne å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ tilnærming
 • God vurderingsevne

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør (1087) / Senioringeniør (1181)
 • Lønn: (lønnstrinn 58 – 70) for overingeniør (lønnstrinn 68 – 75)  for senioringeniør i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Mobil: 488 80 285

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger