Teamleder/UX-designer - forlenget søknadsfrist!

Teamleder/UX-designer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Brukeropplevelse

Brukeropplevelse har ansvar for etatens interne og eksterne digitalkommunikasjon. Dette innebærer ansvar for vegvesen.no, Din side og intranettet. Vi har 13 medarbeidere; nettredaktører, innholdsdesignere og UX-designere, som kjennetegnes av profesjonalitet og høye ambisjoner Vegvesen.no har blant annet blitt kåret til årets nettsted flere ganger. Intranettet er et velfungerende arbeidsverktøy for etatens 4.600 ansatte.

Vegvesen.no er Statens vegvesens hovedkanal for publikum. Målet vårt er at brukerne skal finne og forstå informasjonen de har behov for, og få gjort det de trenger i selvbetjeningsløsningene. Derfor jobber vi hardt med utvikling og kontinuerlig forbedring av samspillet mellom innhold og tjenester.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Vi ser etter deg som vil være med på å videreutvikle vegvesen.no, hovedsakelig innen digitale tjenester. Du jobber for å oppfylle brukernes behov sammen med resten av teamet, og vil være en tydelig rådgiver for andre enheter i etaten. I tillegg bidrar du inn i teamets løpende arbeidsoppgaver.

Oppgavene dine vil være

 • faglig teamledelse for et UX-team bestående av fem kolleger
 • forvaltning og utvikling av brukergrensesnittet i digitale tjenester i samarbeid med fagavdelingene
 • bidra inn i alle steg i prosessen, fra brukerinnsikt, via konsept, til implementering
 • skaffe innsikt i brukernes behov gjennom brukertesting, statistikk fra nettsidene og tjenestene, tilbakemeldinger fra brukerne og andre kilder til brukerkunnskap
 • ivareta måloppnåelse i tjenestene
 • støtte til brukere og systemeiere for applikasjonene 
 • ivareta gode brukeropplevelser gjennom enhetlige brukerreiser
 • ivareta universell utforming
Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning fra universitet eller høgskole (min. 3 år) og relevant erfaring. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Arbeidsoppgavene krever at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Du bør ha erfaring med teamledelse, interaksjonsdesign, kompetanse om tjenestedesign, målgrupperettet digitalkommunikasjon, brukerorientering, webanalyse og universell utforming. Det er en fordel om noe av erfaringen med interaksjonsdesign er med selvbetjeningsløsninger. Du bør ha god teknisk forståelse og være vant til dialog med utviklere, leverandører og andre interessenter.

Vi søker deg som er genuint opptatt av gode brukeropplevelser, er serviceinnstilt og vant til å jobbe både tverrfaglig og i team.  Du har et oppriktig ønske om å oppnå gode resultater sammen med andre og er god på samarbeid. Du er fleksibel og bidrar der det er behov.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i Drammen Stasjon Business Center (DBC), et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon. Kontorbygget vårt er universelt utformet, så om du har en funksjonsnedsettelse eller trenger hjelpemidler i arbeidshverdagen, får du det fint hos oss! Merk at stillingen fram til siste kvartal 2022 vil være knyttet opp til prosjektarbeid i Vegdirektoratet, som ligger på Brynseng i Oslo. Det vil derfor i denne perioden være behov for flere dager i Oslo per uke. Begge steder er det svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontaktperson: Seksjonssjef Kristin Moe, tlf. 951 73 464.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger