Teamledere IT, produktutviklere IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi ansetter nå flere teamledere og produktutviklere til våre produktteam på Produkter og tjenester IT

Ønsker du å lede videreutvikling og forvaltning av en eller flere IT-løsninger innenfor spennende produktområder? Har du en Teamleder i magen, erfaring fra og interesse for ledelse av utviklingsteam, eller ønsker å jobbe i produktområdeteam som produktutvikler?

Da må du lese videre, for nå er det mange muligheter hos oss!

Statens vegvesen IT har ledige stillinger som teamledere og produktutviklere innen flere produktområder og plattformer. Kontorsted for stillingene er primært Drammen eller Moss, andre kontorsteder kan også vurderes.

Vi ser etter deg som, i likhet med oss, er opptatt av teknologi og glad i å lære! Du er tillitsskapende og god på å samarbeide. Du skjønner hvorfor agile prinsipper er viktige for god produktutvikling med motiverte kolleger. For å jobbe hos oss er det viktig for oss at du har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må rett og slett være en drivende dyktig kommunikator, som liker og evner å skape gode relasjoner, og som får folk til å dra i samme retning.

Arbeidsoppgaver for teamlederrollen – og de fleste også for rollen som produktutvikler:
 • Bygge produktteam i samarbeid med seksjonsleder og/eller produktområdeleder.
 • Sørge for fart og flyt i produktutviklingen samt god dialog og samhandling i teamet.
 • Forvaltning og videreutvikling av IT-løsninger; identifisere og gjennomføre forbedringstiltak; følge opp at systemet tilfredsstiller funksjonelle, tekniske og sikkerhetsmessige krav.
 • Samarbeide med andre IT-ressurser, produkteier og leverandør om utvikling av produktene og tjenestene i porteføljen.
 • Følge opp backlog, leveranser, prioriteringer og løpende avklaringer sammen med produkteier.
 • Kontaktpunkt mellom fag/superbrukere og teknisk/teknologi.
 • Kurs, opplæring og deling av kompetanse - dette en viktig del av arbeidet.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner.
Kvalifikasjoner:
 • IT-utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • Teknisk kompetanse og IT-teknisk forståelse for å kunne ivareta oversetterrollen mellom brukerbehov og teknisk løsning.
 • Gjerne kompetanse og erfaring innen brukeradopsjon og implementeringsarbeid.
 • Erfaring med innføring- og forvaltning av systemer eller plattformer
 • Erfaring med etablering og oppfølging av superbrukernettverk
 • Erfaring med teamarbeid, gjerne som team- og/eller prosessleder
 • For rollen som teamleder kreves erfaring med ledelse av produkt- og/eller tverrfunksjonelle team og/eller fagnettverk, oppgavestyring, kompetansedeling og opplæring av superbrukere.
 • Arbeidsoppgavene krever at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
Vi tilbyr: 
 • godt arbeidsmiljø i nye, flotte kontorbygg sentralt i Drammen etter Moss. Vi kan også vurdere andre kontorsteder hvor IT har medarbeidere, og vi har stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted. Ta kontakt, så ser vi om finner en løsning som passer. Kontorbyggene vårt er universelt utformet, og om du har en funksjonsnedsettelse eller trenger hjelpemidler i arbeidshverdagen, får du det fint hos oss!
 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse
 • lønn basert på kompetanse og erfaring i samsvar med vår lønnspolitikk
Mangfold - kontaktpersoner - andre opplysninger

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Synes du stillingene høres interessante ut? Kontakt seksjonssjef Mehrab Afradi tlf. 458 12 346 eller seksjonssjef Kim Rune Borgersen tlf. 918 01 908, for en hyggelig prat.

Vi ønsker at du oppgir i søknadsteksten hvilken rolle du primært søker.

Vi oppfordrer deg til å søke snarest, ettersom vi behandler søknader fortløpende.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger