Teamleder skytjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi er en fantastisk gjeng på rundt 140 personer som ser etter deg som har stor lidenskap for å skape resultater sammen med og gjennom andre. Avdelingen vår heter IKT-Drift og leverer sky- og plattformtjenester, infrastruktur og sambandsløsninger som understøtter politiets samfunnsoppdrag. I tillegg til ordinær drift og forvaltning av de løsningene vi har, tar vi store skritt i retning av sky og skyteknologi. Vi er teknologer med et oppdrag, som i en hektisk hverdag trenger å styrke oss på skyteknologi og leveranseevne fra sky.  Til dette trenger vi en motiverende og egasjert teamleder.

Du bør ha god forståelse for skyteknologi og skybaserte løsninger, fra Azure, Google eller AWS. Du bør ha en stor indre motor, for vi trenger noen som ikke gir opp selv om det går trått. Vi kan tilby deg en rekke utfordringer som må løses, så evne til å tenke nytt og være nysgjerrige på ny teknologi og teknologisk modenhet er viktig.

Vi ser etter deg som er åpen og motiverende, og har gode samarbeidsevner. Som teamleder i IKT-Drift skal du være med å sette retning for viktige leveranser og teknologisk retning for at vi sammen skal oppnå gode resultater og utvikling for politiet framover. For øvrig kan vi tilby deg muligheten til en meningsfylt arbeidshverdag med høy grad av fleksibilitet og frihet under ansvar, hvor du får jobbe selvstendig med ditt ansvarsområde. Vi ser etter en teknolog som trenger et viktig oppdrag!

Arbeidsoppgaver

 • Teamlead for utvikling, tilrettelegging og drift av Office365 og SaaS-baserte tjenester, og som også bidrar operativt i det daglige
 • Bidra til høy automatiseringsgrad
 • Koordinering og ledelse av aktiviteter på tvers av avdelinger, seksjoner og team
 • Pådriver og inspirator for vår satsing på bruk av sky og skyteknologi
 • Ivareta sikkerhet i skybaserte løsninger
 • Sikre kompetanseutvikling for fagområdet i berørte miljøer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelornivå fra høgskole eller universitet, innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Praktisk erfaring med utvikling, innføring og drift av Office365 med Office, Teams, Exchange Online, SharePoint
 • Erfaring med skybasert teknologi og trender
 • God erfaring med smidig og devops-orientert utvikling
 • Erfaring med scrumbasert arbeid
 • Ledererfaring fra team, scrum eller prosjekt er en fordel
 • Generelt gode IKT-kunnskaper
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Ansettelse skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert på nivå HEMMELIG og autorisert.

Personlige egenskaper

 • Selvdreven og initiativrik
 • Strukturert
 • En pragmatisk og god relasjons- og kulturbygger
 • Evne til å se helhet
 • Fremoverlent og løsningsorientert

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua
 • Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 670 000 - 770 000  per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Søknadsinformasjon

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling   

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Kontaktpersoner

Fredrik Bakke
Seksjonssjef Identitet og autentisering
Mobil: 917 20 384
Karl-Henning Rørstad
Avdelingsdirektør IKT-Drift
Mobil: 450 30 164

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet – hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua i Oslo, i tillegg til kontorer på Jaren og i de 12 politidistriktene i landet.