Teamleder Saksbehandlingsplattform

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være en sentral ressurs i utvikling og forvaltning av fremtidens IT-løsninger? Synes du det er viktigat staten leverer brukervennlige og effektive tjenester? Ønsker du å bidra tilat brukere møter en enhetlig offentlig forvaltning og kunne tenke deg å være endel av et arbeidsmiljø som har som mål å levere resultater sammen, så lesvidere! Vi har kommet godt i gang, men er ikke i mål, og søker derfor etterengasjerte medarbeidere som ønsker å være med på denne reisen.

UDIs IT-avdeling:

Du vil bli del av en avdeling med i underkant av 70 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utviklenasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold iNorge. UDI behandler over 400.000 søknader i året gjennom våre selvbetjenings-og saksbehandlingssystemer.
Vi er på vei til å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der målet er å automatisere en større grad av oppgaveneved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for å være itoppsjiktet blandt utlendingsforvaltningene verdensbasis og innen digitalforvaltning i det offentlige Norge.  Drifts-, vedlikehold- og utviklingsoppgaver er satt ut til eksterne leverandører, men ledes, styres og kvalitetssikres avavdelingens medarbeidere.  Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen som Teamleder Saksbehandlingsplattform

Vi søker etter en dyktig og målrettetprosessdriver med lederegenskaper som har god kunnskap om, og gjerne erfaringmed, utvikling og forvaltning av komplekse systemer. En person som ønsker åvære en driver i moderniseringsarbeidet, som ser nye muligheter og samtidigbidrar til at forretningssidens krav til stabil drift og forvaltning oppfylles.DUF (Datasystem for Utlendings- ogFlyktningsaker) er UDIs sentrale saksbehandlingssystem.  Systemet ble utviklet tidlig på 2000-talletog benyttes av store deler av utlendingsforvaltningen til å fatte vedtak ioppholds- og asylsaker. Norvis, saksbehandlingsløsning for visumsaker, er ogsåen integrert del av UDI sin saksbehandlingsplattform. Norvis benyttes blantannet av Utenrikstjenesten og Politiet. På grunn av både teknologiske ogarkitekturmessige utfordringer er det ønskelig å fase ut disse systemene tilfordel for mer fremtidsrettede løsninger som bidrar til mer effektivsakshåndtering, og som legger til rette for elektronisk samhandling ogautomatisering. Du vil blant annet få ansvar for å giføringer for utvikling, etablering og operasjonalisering av fremtidigsaksbehandlingsplattform og videreutvikle UDI sine tjenester i tett samarbeidmed arkitekter, leverandører,kunder og andre ressurser i UDI og Utlendingsforvaltningen. Du må ha evne til ådrive frem, formidle, evaluere og etablere relevante løsningskonsepter, ogbidra til at UDI gjør riktige tekniske og strategiske valg.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

 • Ansvar for å drive prosessen som fører til etablering av fremtidenssaksbehandlingsplattform
 • Ansvar for forvaltning av eksisterende saksbehandlingssystemer(DUF og Norvis)
 • Bidra til at det etableres en helhetlig strategi for utfasing ogsanering av eksisterende saksbehandlingssystemer
 • Videreutvikle eksisterende løsninger der det er hensiktsmessig·        Vedlikeholde levetidsanalyser for eget ansvarsområde
 • Ansvar for at det utarbeides aktivitetsplaner og beslutningsgrunnlag
 • Økonomiansvar for teamets aktiviteter og rapportere på fremdrift
 • Være kontaktpunkt og kravstiller ovenfor drifts- ogutviklingsleverandører
 • Ta del i utredninger og høringer
 • Holde seg orientert om arkitekturtrender og IT-teknologi, særligknyttet til offentlig sektor

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har

 • høyereutdanning innen informasjonsteknologi, men relevant erfaring kan kompensere fordette kravet.
 • erfaring med tjenesteorientert arkitektur, gjerne mikrotjenester
 • erfaring fra IT-systemutvikling og/eller - forvaltning i organisasjoner med kompleks systemportefølje
 • evnen til å lede ressurser, gjerne fra rolle som prosjektleder,teamleder eller lignende
 • interesse for scrum,DevOPS, agil utvikling, kontinuerlige leveranser, testdrevet utvikling
 • erfaring med oppsett og drift av komplekse systemer
 • godskriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk?? 

 Det er også en fordel at du har

 • programmeringserfaring fra organisasjoner med komplekssystemportefølje
 • erfaring fra å lede Scrum Team og utviklere
 • kunnskap om Prince 2, TOGAF, COBIT eller lignende
 • kunnskap om hendelsesorientert arkitektur
 • erfaringmed å med å utarbeide behovsanalyser og/eller kravspesifikasjoner
 • erfaringmed digitaliseringsarbeid og prosessautomatisering?? 

 

Personlige egenskaper

Vi er avhengig av god samhandling og søker en person som trives å jobbe tett med andre og er flink til å motivere.Vi ser derfor etter deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • liker å drive igjennom endringer og oppnå resultater
 • er kunnskapssøkende og ønsker å holde deg faglig oppdatert
 • er nysgjerrig på nye trender og trives med å formidle nye muligheter til andre
 • er løsningsorientert og selvdrevn
 • liker å dele tanker og ideer, og trives med å samarbeide med andre for å finne de beste løsningene
 • har evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssakdersom de blir innkalt til intervju. 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 700 000 - 875 000 avhengig av erfaring ogkvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 • 1 time trening i arbeidstiden i uka
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Overtidsbetalt
 • Fem uker ferie, sommertid, fleksitidsordning
 • UDI er en IA-virksomhet

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss,uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vitilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

UDI skal etter planen flytte til flotte, nye lokaler ved Valle (https://valleforalle.no/valleview/) våren 2021.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varsle 

Kontaktpersoner

Morten Møllersen
seksjonssjef
Telefonnummer: 918 95 718
Robert Rødsten
seksjonssjef
Telefonnummer: +47 951 96 069

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no