Teamleder installasjon og integrasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Prosjektet ERTMS Onboard, som er en del av totalprogrammet ERTMS Nasjonal implementering, skal lede og koordinere plan-, strategi- og implementeringsarbeidet knyttet til ERTMS i rullende materiell (tog/kjøretøy). ERTMS Onboard er, på vegne av de ulike jernbaneforetakene (eiere av rullende materiell), i ferd med å etablere avtaler med leverandør om leveranse og support av ERTMS ombordutstyr. Gjennom disse avtalene skal prosjektet følge opp utvikling og testing av ombordsystemet. I tillegg har ERTMS Onboard et overordnet koordineringsansvar for å sikre at den videre utrullingen hos kjøretøyeierne går i henhold til vedtatte nasjonale planer for ERTMS-innføring på de ulike banestrekninger.

Prosjektet vil ha særskilt ansvar for ombygging og testing av ERTMS-systemet i tre testtog. Ca 500 ytterligere kjøretøy vil bygges om gjennom egne avtaler direkte mellom kjøretøyeiere og leverandør. I tillegg til å sikre at systemet blir tilstrekkelig testet og verifisert, skal arbeidet med testtogene danne grunnlag for en effektiv ombygging på resten av kjøretøyparken. Testtogene er således et viktig element i å få på plass rutiner og prosesser for den videre utrullingen.

Vi søker etter en person med erfaring fra prosjektledelse/teamledelse og oppfølging av leverandører knyttet til planlegging og gjennomføring av installasjon og integrasjonsaktiviteter på togmateriell. Vedkommende skal lede en gruppe på 2-4 personer med et særskilt ansvar for å følge opp ombygging av de 3 testtogene som inngår i prosjektet.

Arbeidsoppgaver
 • lede prosjektets gruppe for Installasjon og integrasjon
 • planlegge og koordinere alle aktiviteter knyttet til installasjon og integrasjon på 3 testtog
 • følge opp leverandørens design, prosjektering, installasjon og integrasjon på testtogene
 • sikre at det blir etablert gode prosesser og rutiner som kan videreføres på resten av kjøretøyparken og bidra til en effektiv utrulling
 • samarbeide tett med prosjektets testleder og teknisk leder i forbindelse med testing
 • opprettholde tett dialog og samarbeid med foretakene som eier testtogene
 • være kontaktpunkt mot leverandør, togoperatører og kjøretøyeiere i forbindelse med installasjon og integrasjon
 • koordinere og bistå gruppens oppgaver knyttet til å:
  • samle inn og forvalte kjøretøyinformasjon for hele kjøretøyparken
  • forvalte installasjonskrav knyttet til ulike typer rullende materiell
  • bistå kjøretøyeiere med installasjons- og integrasjonsteknisk ekspertise
  • oppfølging av installasjon på verksted
  • være Bane NORs representant og kontaktpunkt mot leverandør og kjøretøyeier ute på verksted
  • følge opp leverandørens framdrift på installasjon og integrasjon på kjøretøyene
Ønskede kvalifikasjoner
 • universitets- eller høyskoleutdannelse innen relevant fagområde
 • erfaring med prosjektledelse og teamledelse
 • erfaring fra større tverrfaglige og teknisk komplekse prosjekter
 • god generell IT-kompetanse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • det er en fordel med erfaring fra:
  • sammenliknbare prosjekter
  • jernbanerelatert virksomhet og rullende materiell
  • statlig forvaltning
Personlige egenskaper
 • du er strukturert, nøyaktig og har stor arbeidskapasitet
 • du er resultatorientert og har fokus på kvalitet i leveransene
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt trives med å arbeide i team.
 • du innehar lederegenskaper

  Prosjektet går over mange år og vil være under stadig utvikling. Det er derfor viktig at du er fleksibel med tanke på nye og endrede arbeidsoppgaver. Stillingen innebærer en stor grad av samarbeid med andre prosjektdeltakere og eksterne aktører, så du må være flink til å kommunisere og samarbeide, samtidig som du må kunne ta ansvar for at oppgaver innenfor eget område blir ferdigstilt til gitte frister.

  Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og verdier som er: åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr
 • du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • en unik mulighet til å bidra i ett av de største teknologiske prosjektene i Norge
 • en sentralt plassert posisjon i prosjektet med mulighet til å påvirke sentrale veivalg og beslutninger
 • betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Børge Lillehagen
Telefonnummer: 91850087
Gjermund Blom-Hagen
Telefonnummer: 98259255

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon