Teamleder informasjonssikkerhet ERTMS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

Vi har ambisiøse mål for sikkerhet! Bane NOR har stor satsing for å sikre kjørevegskritiske informasjonssystemer mot uønskede hendelser i Cyber-domenet. Formålet med stillingen er å ivareta prosjektets behov innen informasjonssikkerhet. Det skal skapes et høyt bevissthetsnivå rundt sikkerhet i ERTMS NI prosjektet og mot prosjektets leverandører.

I fagansvaret inngår informasjonssikkerhet, fysisk sikring, sikring relatert til personell, samt etablering og implementering av nødvendige prosjektspesifikke prosesser og prosedyrer. Du forstår begrepet «security for safety», der tiltak innen informasjonssikkerhet bidrar til tryggere reiser og tryggere anvendelse av jernbanen som transportmiddel.

 

Arbeidsoppgaver

 • sørge for at ERTMS NI følger lover, forskrifter, standarder og reguleringer av informasjonssikkerhet samt etablere og implementere relevante deler av Bane NORs styringssystem for informasjonssikkerhet
 • etablere og vedlikeholde prosjektrutiner og dokumentasjon
 • koordinere aktivitetene, etablere faggruppe i prosjektet, samt støtte delprosjektene innenfor fagområdet
 • gjennomføre interne revisjoner i prosjektet eller mot leverandørene
 • fasilitere verdivurderinger og sikringsrisikoanalyser av prosesser og systemer
 • følge opp og revidere leverandørers og entreprenørers arbeid med informasjonssikkerhet etter kontraktsinngåelse
 • ivareta koordinering med interne enheter og premissgivere i Bane NOR
 • ivareta nødvendig myndighetskontakt
 • promotere fokus på informasjonssikkerhet i ERTMS NI, samt bidra til at prosjektet, entreprenører og leverandører har prosesser for risikostyring relatert til informasjonssikkerhet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • god kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, standarder og god praksis innenfor fagområdet
 • ledelseserfaring innen informasjonssikkerhet i større og teknisk komplekse prosjekter
 • erfaring med styringssystem for informasjonssikkerhet basert på ISO27001 eller andre rammeverk
 • erfaring fra gjennomføring av verdivurderinger og risikoanalyser samt metodikk knyttet til dette
 • erfaring med leverandøroppfølging innen fagområdet
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

 

Det er en fordel med:

 • erfaring fra drift av avanserte systemer med høye krav til sikkerhet og oppetid
 • relevante sertifiseringer innen fagområdet

 

Personlige egenskaper

 • du arbeider selvstendig, er strukturert og tar ansvar
 • du kommuniserer godt og fremstår med faglig overbevisning
 • du er målrettet og har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet
 • du har lederegenskaper som skaper godt samarbeidsklima

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Lars Strømmen
Telefonnummer: 95707113
Silje Fossåskaret
Telefonnummer: 92407426

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon