Teamleder Administrative systemer og portal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Tjenesteforvaltning har ansvar for å forvalte og videreutvikle en rekke tjenester i politiets IT-systemer. Seksjonene i avdelingen håndterer tjenesteporteføljer med høye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet. Disse består av både nye og eldre systemer, som integreres inn i moderne teknologi. Politiet er inne i en spennende fase med omstilling og fornying som du vil bli en del av.

Vi søker etter teamleder til seksjon Administrative systemer og portal, som vil få ansvar for utvikling og forvaltning av utvalgte tjenester, med hovedvekt innenfor Portal-området. Som teamleder vil du få ansvar for å lede et tverrfaglig team, bestående av teknisk ansvarlig, funksjonelle rådgivere, utviklere og applikasjonsmedarbeidere. Seksjon Administrative systemer og portal har ansvar for applikasjoner og tjenester som understøtter følgende virksomhetsområder i politiet: Strategisk ledelse, Kommunikasjon, HR, Sivil rettspleie, Forvaltning og øvrige støttetjenester til politiet. Politiets IKT-tjenester har et godt fagmiljø og stort fokus på kompetanseutvikling. Vi legger til rette for at våre medarbeidere kan utvikle seg faglig og sosialt. Siden vi er en organisasjon i endring vil stillingen være under utvikling, og det må påregnes endringer over tid.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, estimering og produksjonssetting av nye versjoner
 • Lede utviklings- og leveranseteam
 • Fordele oppgaver, koordinere, følge opp og rapportere
 • Forberede og kvalitetssikre produksjonssetting av leveranser
 • Delta i mottak av prosjekt til linje
 • Fasilitere, følge opp og bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner
 • Følge opp gjeldende retningslinjer for verktøy, metoder og kvalitet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå, innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med team- og/eller prosjektledelse
 • Fordel med sertifisering innen smidig utviklingsmetodikk
 • Dokumenterte resultater på måloppnåelse
 • God teknisk forståelse kan være en fordel
 • Erfaring med drift / utvikling av EPI-teknologi kan være en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres til minimum HEMMELIG

Egenskaper

 • Gode evner til samhandling og teambygging
 • Evne til å se helhet og jobbe proaktivt med god gjennomføringsevne
 • Strukturert, ryddig og systematisk
 • Løsningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver basert på ulik teknologi
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og treningsmuligheter i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i nye moderne lokaler

Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 624 000 - 705 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Aase Randi Kveen Hartmann
Fung. Seksjonssjef Testledelse
Telefonnummer: (+47) 970 71 575

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger