Talentprogram Cyberoperasjoner 2022

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med offensive cyberoperasjoner og digitale trusler i vår teknologiske spydspiss?

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og norske interesser i utlandet. For å lykkes, er vi avhengige av å hente inn informasjon fra internett eller datanettverk. Det gjør vi ved bruk av ulike metoder og teknikker. Blant disse metodene er offensive cyberoperasjoner og teknisk analyse av digitale trusler.

Hvis en aktør truer Norges sikkerhet kan en offensiv cyberoperasjon benyttes for å innhente informasjon fra trusselaktørens datanettverk. Informasjonen benyttes til å gi myndighetene våre et fortrinn når det tas beslutninger som angår rikets sikkerhet og innbyggernes trygghet.

Vi søker deg som har potensial til å bli den aller beste innenfor disse fagfeltene, og vi ønsker å tilby talenter en jobb hos oss. De som er kvalifiserte vil få et heltidskurs i offensive cyberoperasjoner og digitale trusler før de starter sin operative karriere i Etterretningstjenesten.

Se mer på forsvaret.no/cybertalent

Kvalifikasjoner

 • Du har sterk interesse for ett eller flere av kursets fokusområder. Du ønsker hele tiden å bli bedre. Du liker for eksempel å sette deg dypt inn i hvordan teknologi egentlig fungerer og «knekke koder». Kanskje har du også brukt tid på CTF-utfordringer
 • Du har ferdigheter innen ett eller flere av kursets fokusområder
 • Vi ser etter mennesker med potensial. Du trenger altså ikke å føle deg som kompetent innen offensive cyberoperasjoner og digitale trusler – det blir du hos oss

Det er ønskelig, men ikke et krav at du har:

 • Relevant utdanning, for eksempel innen informasjonssikkerhet eller informatikk
 • Relevant arbeidserfaring, for eksempel innen reverse engineering, pen-testing, sårbarhetsanalyse, systemadministrasjon eller programmering
 • Vi oppfordrer deg til å prøve ctf.cybertalent.no. Oppnådde resultater vil være en god måte å demonstrere dine ferdigheter. For søkere med få formelle kvalifikasjoner vil dette være spesielt verdifullt

Særskilte krav

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse.
 • Det er et krav om bestått kurs for å kunne stå i stillingen

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges vekt. Vi ser etter deg som:

 • Jobber godt både selvstendig og i team. Det er av stor betydning at du viser god langånd, respekt og toleranse i møte med andre
 • Har høy faglig og personlig integritet, og er pålitelig og lojal. At du forsikrer deg om kvaliteten i det du gjør, samtidig som du er opptatt av kontinuerlige forbedringer og risikoreduserende tiltak
 • Raskt forstår komplekse problemer og tilegner deg relevant kunnskap. At du har faglig engasjement, tar initiativ og viser gjennomføringskraft i møte med utfordrende problemstillinger
 • Har evnen til å stå i periodvis stress og håndtere stor arbeidsbelastning

Kontaktpersoner

Fagansvarlig

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger