Systemutvikler/senior systemutvikler IT

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen:

IT Systemseksjonen søker en utvikler som liker problemløsning. Seksjonen har 19 ansatte og du blir en del av et team som har ansvar for utvikling og forvaltning av Fiskeridirektoratets fagsystemer for aktivitetsdata fra fiskeriene. Seksjonen har en god fordeling av ansatte på både alder og erfaring. 

Vi lager nettbaserte og selvbetjente løsninger for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge. De siste årene har vi implementert en helautomatisert leveranseplattform for utvikling av tjenester basert på Kubernetes.   

Hvordan jobber vi:

Seksjonen er underorganisert i team, og en typisk dag starter med at teamet har "standup" og gjennomgår dagens oppgaver. Alle teamene har tett dialog med Fiskeridirektoratets fagavdelinger, som består av blant annet jurister, økonomer og naturvitere. Teamet der denne stillingen skal inn, har i tillegg tett samarbeid med eksterne aktører innenlands og utenlands. Teamet har erfarne utviklere med bred kompetanse innen it-utvikling.  

Teamene velger selv både arbeidsmetodikk (Scrum/Kanban) og ansvarsfordeling innad i team. Vi kjører kontinuerlige leveranser. På systemseksjonen bruker vi blant annet følgende verktøy i arbeidsdagen vår: Maven, Git, Jenkins, Jira.  

Arbeidsoppgaver og arbeidsorganisering:

 • Samarbeid i team om utvikling av nye og eksisterende fagapplikasjoner til bruk i og utenfor Fiskeridirektoratet  
 • Teamene har stor påvirkning på teknologivalg og hvordan arbeidsoppgaver skal løses  

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

 • Du har IT-utdanning fra universitet eller høyskoler og/eller dokumentert relevant praksis  
 • Du må kjenne til smidige metoder, arbeide testdrevet, og automatisere utviklingsløpet  
 • Du må ha basisferdigheter i ulike webstandarder og spesielt beherske REST-APIer  
 • Du må ha erfaring i backend-utvikling, fortrinnsvis med Java og backend-rammeverk som Springboot eller JavaEE 
 • Det er en fordel med om du har erfaring i frontendutvikling, fortrinnsvis med JavaScript/Node.js og frontend rammeverk som React  
 • Du er selvstendig og viser initiativ 
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Du holder deg oppdatert på ny teknologi  
 • Du bør like å jobbe i et miljø med hektisk tempo 
 • Du må ha godt humør og ønske om å være en positiv faktor i vårt arbeidsmiljø  

Arbeidsspråk ved IT-avdelingen er både norsk og engelsk  

Vi tilbyr:

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 480.000,- til kr 620.000,-.  
 • Utfordrende og interessante oppgaver innen et fagfelt i stadig utvikling  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse  
 • Fleksibel arbeidstidsordning  
 • Kunnskapsrike og hyggelige kollegaer  

Kontaktpersoner

Ellen Fasmer
Seniorrådgiver
Kjersti Dalland
Seksjonssjef
Mobil: 901 36 426

Hvem er Fiskeridirektoratet?

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA- bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.