Systemutvikler/interaksjonsdesigner

Ved etterretningstjenesten er det ledig stilling som interaksjonsdesigner med utviklerkompetanse eller utvikler med ux/ui kompetanse. Stillingen er midlertidig frem til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse og fast tilsetting. Hovedoppgaven vil være å utarbeide godt brukergrensesnitt og design av våre løsninger, enten gjennom frontend programmering, grafisk design eller interaksjonsdesign. Det vil være behov for samhandling med andre interne enheter i både kreative prosesser og ellers i arbeidet. Vi baserer oss i stor grad på agile metoder.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utarbeide og/eller implementere brukergrensesnitt (ux) og grafikk (ui)
 • Dokumentere, dele og samhandle med andre utviklere rundt ux og ui
 • Gjennomføre kreative prosesser for nye features og applikasjoner
 • Utføre brukertesting og revidere ux/ui basert på dette

 

Kvalifikasjoner

Det kreves:
 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk. I særskilte tilfeller kan lang, relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med utarbeidelse eller implementasjon av ux og ui for applikasjoner
 
Det er ønskelig med:
 • Mastergrad eller tilsvarende innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk
 • Bred erfaring med utarbeidelse eller implementasjon av ux og ui for applikasjoner
 • Erfaring med designsprinter, brukertesting, agile arbeidsmetoder, kreative prosesser sammen med kunder, samt erfaring med tett samarbeid med utvikler

Særskilte krav:
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap
 • Søkeren må ha gode språkkunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig

Dersom tilsettingsvilkår endres til fast vil stillingen bli underlagt disponeringsplikt, jf Lov om personell i Forsvaret. Stillingsinnehaver må tilfredsstille kravene til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er tillagt disponeringsplikt.

 

Egenskaper

Personlige egenskaper som samarbeidsevne, vurderingsevne, at du er resultatorientert, kreativ og har evne til å ta initiativ, samt muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved tilsetting.

 

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%
- Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) - - eller senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 60-74/ kr 517 700 - 673 800 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søker kan høyere avlønning vurderes. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her". Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

For generell informasjon om Etterretningstjenesten klikk her.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Telefonnummer: (+47) 230 95 036

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger