Systemutviklere / senior systemutviklere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nasjonalbiblioteket er tildelt oppgaven å sørge for at den Norske kulturarven blir digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. For å muliggjøre dette skal digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Rana nesten dobles, og i de kommende ti-årene vilmillioner av objekter fra arkiv, bibliotek og museum, i tillegg tilNasjonalbibliotekets egen samling, digitaliseres og tilgjengeliggjøres. Detkrever en stor oppskalering av IT-infrastrukturen samt utvikling av nyeproduksjonsløyper, støttesystemer og systemer for digital langtidsbevaring.

 IT-miljøet i Nasjonalbiblioteket består av 60 medarbeidere, men skal i løpet av 2020 vokse til 70. Vi er organisert i tre seksjoner, ogjobber i team med bevisst fokus på samarbeid - både på tvers av team, på tversav seksjoner og mot andre deler av virksomheten. Utlysningen gjøres medforbehold om Stortingets godkjennelse av regjeringens forslag til statsbudsjettfor 2020.

Vil du være med og utvikle Nasjonalbibliotekets digitale løsninger for fremtiden? Liker du å identifisere og løse brukerbehov, ogkontinuerlig forbedre IT-løsninger? Har du lyst til å jobbe sammen med erfarnefagfolk i et høyteknologisk miljø med topp moderne infrastruktur, systemer og tjenester?

Vi er opptatt av:

 • Kultur, metodikk og kontinuerlig forbedring.
 • DevOps: Tett samarbeid gjennom det enkelte produkts livssyklus - fra design, utvikling, og til operativ drift
 • Arkitektur - automatisering, standardisering, kontinuerlige leveranser, og gradvis innføring av mikrotjenester

I vårt arbeide med IT verdsetter vi (selv om punktene som står til høyre har verdi, så verdsetter vi punktene til venstre enda høyere):

 • Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
 • Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
 • Samarbeid fremfor kontraktsforhandlinger
 • Å reagere på endringer fremfor å følge en plan

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utvikling av våre systemer og tjenester
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av arkitektur, metodikk, arbeidsprosesser og kode

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med høynivåspråk som Java, Python, .net eller lignende
 • For seniorutvikler: minimum 5 år med relevant erfaring
 • Interesse og lidenskap for programmering
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning
 • Nyutdannede oppfordres til å søke
 • Utdanning på bachelornivå eller høyere innenfor IT 

Personlige egenskaper

 • Selvdrevet, løsningsorientert og liker å lære nye ting
 • Evne til å håndtere komplekse problemer
 • Samarbeider og kommuniserer godt med andre

Vi tilbyr

 • 3 faste stillinger
 • Aktuell lønnsinnplassering for systemutvikler er 1087 Overingeniør fra kr. 504 700 - 605 500 (ltr. 57 - 67), eller 1181 Senioringeniør fra kr. 563 700 - 704 900 (ltr. 63 - 75)
 • Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes.
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Kontaktpersoner

Spørsmål om CV og søknad
E-postadresse: personal@nb.no
Svein Arne Solbakk
Avdelingsdirektør
E-postadresse: svein.solbakk@nb.no
Telefonnummer: (+47) 75 12 12 16
Mobil: 945 26 482

Hvem er Nasjonalbiblioteket?

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.