Systemutviklere - IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nasjonalbiblioteket har behov for å styrke IT-området med to nye medarbeidere. Bakgrunnen er økt satsing på mottak av digitalt innhold og innhøsting av den norske delen av internett. 

IT-miljøet i Nasjonalbiblioteket har rundt 60 ansatte. Vi er organisert i tre like store seksjoner, IT-Plattform, IT-Tjenester, og IT-Applikasjon. Vi jobber i team, og har stort fokus på samarbeid - både på tvers av team, på tvers av seksjoner og mot andre deler av virksomheten. 

Vi er opptatt av metodikk, kontinuerlig forbedring, kultur og arbeidsmiljø. Vi er tilhengere av DevOps: At drift- og utviklingspersonell samarbeider tett gjennom det enkelte produkts livssyklus, fra design til utvikling til operativ drift.

Vi er opptatt av arkitektur, automatisering, standardisering, kontinuerlige leveranser og gradvis innføring av mikrotjenester. For tiden jobber vi med å relansere våre tjenester med sterkt fokus på å utvikle og tilgjengeliggjøre API'er. 

Vi har en omfattende og moderne infrastruktur og tjenesteplattform. Våre lagringssystemer holder i dag i overkant av 20PB, og dette øker stadig. 

Vi jobber blant annet med innhøsting av nettsider, mottak av digitale strømmer fra avishus og andre utgivere, produksjonsløyper for digitalisering av analogt materiale, søk i metadata og fritekst for hundretusener av bøker, aviser, tidsskrift, bilder, etc.

Har du gode analytiske evner?

 • Er god på å orientere deg i teknologiretninger, systemer og løsninger samt begrunne godt hvorfor disse bør/ikke bør velges? 
 • Ønsker du å jobbe i et høyteknologisk miljø med moderne lagring, nettverk, systemer og tjenester? 
 • Brenner du for utvikling og har god kompetanse på flere av følgende områder: Java, webteknologi, NoSQL, Big Data, Docker, Javascript, REST?
 • Har du interesse for smidig utviklingsmetodikk (SCRUM, Kanban)? 
 • Har du erfaring med utvikling av Open Source programvare?
 • Har du interesse for eller erfaring med automatisering, konfigurasjonsstyring, kontinuerlig integrasjon & deploy?
 • Har du erfaring med linux? 
 • Har du erfaring med overvåking og drift?
 • Har du erfaring med bearbeiding, analyse og kvalitetssikring av data?
 • Ønsker du å lære av dyktige kolleger? 
 • Ønsker du å jobbe for en arbeidsgiver som tilpasser arbeidsområdet ditt dynamisk til de områdene du er god på? 
 • Ønsker du mulighet til å prøve ut nye tanker, løsninger, programvare etc.? 
 • Ønsker du å bidra til at vi, og våre etterkommere sikres tilgang til kulturarven nå, og i et tusenårsperspektiv? 
 • Ønsker du å vokse som fagperson og menneske gjennom å bli en del av vår unike teamkultur? 
 • Sitter du fast i en stilling der du ikke får vist hva du kan?

Hvis ja på noen av spørsmålene over - søk jobb hos oss!

Arbeidsoppgaver

Stikkord for noe av det vi driver med: Lean - Kanban - Scrum - Linux - Windows - Solaris - Oracle SAM-FS - Gluster - Puppet - Docker - Kubernetes - Oracle DB - mySql - MongoDB - RethinkDB - Apache Cassandra - ElasticSearch - NginX - Apache httpd - Apache T

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til - og erfaring med områder nevnt i annonseteksten er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Fullført utdanning fra høyskole/universitet min. bachelor, men relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • IT

Egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er selvstendig
 • Du er serviceinnstilt, ansvarsbevisst og kvalitetsbevisst
 • Du er lærenem og omstillingsdyktig
 • Du er løsningsorientert, analytisk og strukturert

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast tilsetting i stilling 1087 Overingeniør som lønnes fra l.tr. 53 med aktuell innplassering er l.tr. 53 - 65 som for tiden utgjør brutto kr 459.100 - 569.000 pr. år, eller stilling 1181 Senioringeniør som lønnes fra t.tr. 58 med aktuell innplassering er l.tr. 58-69 som for tiden utgjør brutto kr 499.600 - 611.700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønnsplassering vurderes.
 • Et spennende arbeidsmiljø.
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Eksepsjonelle tur, jakt- og fiskemuligheter i nærområdet.
 • Rikt kulturliv.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.

Navn på alle søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jfr Offentlighetsloven § 25.

Kopi av attester og vitnemål vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Søk på stillingenSøknad sendes Nasjonalbiblioteket elektronisk ved å klikke "Søk på denne stillingen" eller "Send søknad" 

Hvem er Nasjonalbiblioteket?

NasjonalbiblioteketNasjonalbiblioteket er hukommelsen vår som nasjon, og fungerer som multimedialt kunnskapssenter. For å nå målet vårt om å bli et av de mest spennende og moderne nasjonalbibliotek i Europa, setter vi fokus på faglig utvikling og nettbasert kunnskaps- og kulturformidling gjennom det digitale biblioteket.

Nasjonalbiblioteket har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og opererer med et budsjett på 562 mill kr.

Vi trenger medarbeidere som er nytenkende, fleksible, samarbeidsvillige og resultatorienterte. Som medarbeider i Nasjonalbiblioteket får du:

 • være med i den spennende prosessen med å forme en sentral kulturinstitusjon i starten av det 21. hundreåret
 • en engasjerende arbeidsplass i stadig utvikling

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.