Systemutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Telenor styrker områdene innenfor Network Management og Network Automation. Framtidens nettverk er selvkonfigurerende og selvbetjente. For å nå våre ambisiøse mål, søker vi gode systemutviklere. Er du en av dem?

Vi søker en back-end utvikler med interesse for nettverk og programmering. Du er nysgjerrig og interessert i stadig forbedring og faglig utvikling, og liker å jobbe i team. Hos oss vil du være del av et team som er ansvarlig for utvikling og forvaltning av NMS for Norges mest kritiske infrastruktur - Telenors IP-nett og tjenester.

Om NMS i Telenor Norge

Vi er en devops-drevet utviklingsavdeling på 26 ansatte med ansvar for alle funksjoner innenfor Network Management av Telenors fastnett og kundeplassert utstyr. Vi jobber i team på tvers av tekniske miljøer og i tett samarbeid med 3. linje drift, Produkthusene og Kundeservice. Sammen tar vi fram nye nettplattformer, tjenester og verktøy. Teamene leverer i prosjekter eller som linjeaktiviteter, avhengig av størrelsen på leveransene.

Systemene NMS har ansvaret for, håndterer funksjoner som konfigurasjon av nettelementer, statistikk og alarmer, test & diagnose og selvbetjeningsløsninger for sluttkunder. Vi har ansvar for både front-end og back-end. IP-nettet med tilhørende aksessnett som vi leverer NMS til, er bærer av både mobil- og fastnett-trafikk fra Telenors tjenester. Dette betyr at ca. 80% av landets tele- og datatrafikk er innom Telenors nett som vi har NMS-ansvaret for.

Om stillingen

Som systemutvikler i NMS vil du jobbe i et av våre NMS-team som har ansvar for eget fagområde og sine systemer. Vi kjøper servere, OS, disk osv. som en tjeneste av andre for å konsentrere oss om programvare. Våre systemer består av en kombinasjon av egenutviklet SW, tilpasset open source og integrasjon av hyllevare. Back-end er i stor grad skrevet i Perl, brukergrensesnitt i Mojolicious, Javascript og Angular js/Vue. Du vil jobbe med programvare for back-end. Du vil lage nye funksjoner og drifte egne systemer i en standard devops-modell sammen med resten av teamet.

Kompetanse og erfaring

Vi søker en programmerer med:

 • Høyere utdanning og relevant arbeidserfaring. Relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdannelse
 • Et ønske om å tilegne seg ny kunnskap og anvende ny kunnskap - gjerne aktiv og initiativrik
 • Erfaring med utvikling av back-end applikasjoner og systemprogrammering i Linux-miljø
 • Erfaring med systemutvikling av store, driftskritiske systemer
 • Erfaring med versjonskontrollsystemer som Git
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være pluss med erfaring innen:

 • MySQL, REST, mikrotjenester
 • Test-drevet utvikling og Continous Integration
 • IP-nett infrastruktur og protokoller
 • Utvikling av større programmer skrevet i moderne objektorientert Perl. Om du ikke kan kode i Perl fra før av, så vil du definitivt lære deg dette hos oss
 • Personlige egenskaper

Som person er det viktig at du:

 • trives med komplekse spørsmål og problemer og tilstreber sunne og rasjonelle vurderinger
 • ønsker å utvikle spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt og å delta i kontinuerlig faglig utvikling
 • liker å produsere nye og innovative idéer og løsninger; kan være utradisjonell og en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter
 • forholder deg til alle aspekter ved et devops-ansvar
 • legger vekt på å kommunisere på en klar, presis og strukturert måte
 • trives i samarbeid med andre; du deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå teamets mål
 • er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg

Vi tilbyr

 • Et sterkt fagmiljø innen programvareutvikling og telecom
 • En utfordrende og interessant arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring, i et miljø hvor du har mange å sparre med og lære av
 • Mulighet til å jobbe med varierte arbeidsoppgaver, på tvers av fagområder og organisasjon
 • Mulighet til å utvikle og påvirke eget ansvarsområde
 • Mulighet til å bli kjent med og jobbe med moderne IP-teknologier
 • Aksjeprogram for våre ansatte
 • God kantineordning
 • Gode treningsfasiliteter
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Annen informasjon

Stillingene krever autorisasjon begrenset og/eller sikkerhetsklarering. Norsk statsborgerskap og tilhørighet til Norge er et godt utgangspunkt. Vi oppfordrer kvinner og nyutdannede til å søke.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på relevante kandidater gjennom Semac.

Kontaktpersoner

Elisabeth Näumann
Head of IP-NMS Platform
Morten Engelsåstrø
Head of IP-NMS Services

Hvem er Telenor Norge?

Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge. Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i åtte land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på  www.telenor.no/om/.

Divisjon Technology har ansvar for kostnadseffektiv og fremtidsrettet utvikling, bygging, drift og forvaltning av Telenors nett, tjenester og IT. Technology har også ansvar for sikkerhet relatert til teknologi, løsninger og verdikjeder. Technology ledes av Ingeborg Øfsthus og har ca. 1100 medarbeidere.