Systemutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Telenor styrker områdene innenfor Network Management og Network Automation. Framtidens nettverk er selvkonfigurerende og selvbetjente. For å nå våre ambisiøse mål, søker vi gode systemutviklere. Er du en av dem?

Vi søker en back-end utvikler med interesse for nettverk og programmering. Du er nysgjerrig og interessert i stadig forbedring og faglig utvikling, og liker å jobbe i team. Hos oss vil du være del av et team som er ansvarlig for utvikling og forvaltning av NMS for Norges mest kritiske infrastruktur - Telenors IP-nett og tjenester.

Om NMS i Telenor Norge

Vi er en devops-drevet utviklingsavdeling på 26 ansatte med ansvar for alle funksjoner innenfor Network Management av Telenors fastnett og kundeplassert utstyr. Vi jobber i team på tvers av tekniske miljøer og i tett samarbeid med 3. linje drift, Produkthusene og Kundeservice. Sammen tar vi fram nye nettplattformer, tjenester og verktøy. Teamene leverer i prosjekter eller som linjeaktiviteter, avhengig av størrelsen på leveransene.

Systemene NMS har ansvaret for, håndterer funksjoner som konfigurasjon av nettelementer, statistikk og alarmer, test & diagnose og selvbetjeningsløsninger for sluttkunder. Vi har ansvar for både front-end og back-end. IP-nettet med tilhørende aksessnett som vi leverer NMS til, er bærer av både mobil- og fastnett-trafikk fra Telenors tjenester. Dette betyr at ca. 80% av landets tele- og datatrafikk er innom Telenors nett som vi har NMS-ansvaret for.

Om stillingen

Som systemutvikler i NMS vil du jobbe i et av våre NMS-team som har ansvar for eget fagområde og sine systemer. Vi kjøper servere, OS, disk osv. som en tjeneste av andre for å konsentrere oss om programvare. Våre systemer består av en kombinasjon av egenutviklet SW, tilpasset open source og integrasjon av hyllevare. Back-end er i stor grad skrevet i Perl, brukergrensesnitt i Mojolicious, Javascript og Angular js/Vue. Du vil jobbe med programvare for back-end. Du vil lage nye funksjoner og drifte egne systemer i en standard devops-modell sammen med resten av teamet.

Kompetanse og erfaring

Vi søker en programmerer med:

 • Høyere utdanning og relevant arbeidserfaring. Relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdannelse
 • Et ønske om å tilegne seg ny kunnskap og anvende ny kunnskap - gjerne aktiv og initiativrik
 • Erfaring med utvikling av back-end applikasjoner og systemprogrammering i Linux-miljø
 • Erfaring med systemutvikling av store, driftskritiske systemer
 • Erfaring med versjonskontrollsystemer som Git
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være pluss med erfaring innen:

 • MySQL, REST, mikrotjenester
 • Test-drevet utvikling og Continous Integration
 • IP-nett infrastruktur og protokoller
 • Utvikling av større programmer skrevet i moderne objektorientert Perl. Om du ikke kan kode i Perl fra før av, så vil du definitivt lære deg dette hos oss
 • Personlige egenskaper

Som person er det viktig at du:

 • trives med komplekse spørsmål og problemer og tilstreber sunne og rasjonelle vurderinger
 • ønsker å utvikle spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt og å delta i kontinuerlig faglig utvikling
 • liker å produsere nye og innovative idéer og løsninger; kan være utradisjonell og en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter
 • forholder deg til alle aspekter ved et devops-ansvar
 • legger vekt på å kommunisere på en klar, presis og strukturert måte
 • trives i samarbeid med andre; du deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå teamets mål
 • er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg

Vi tilbyr

 • Et sterkt fagmiljø innen programvareutvikling og telecom
 • En utfordrende og interessant arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring, i et miljø hvor du har mange å sparre med og lære av
 • Mulighet til å jobbe med varierte arbeidsoppgaver, på tvers av fagområder og organisasjon
 • Mulighet til å utvikle og påvirke eget ansvarsområde
 • Mulighet til å bli kjent med og jobbe med moderne IP-teknologier
 • Aksjeprogram for våre ansatte
 • God kantineordning
 • Gode treningsfasiliteter
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Annen informasjon

Stillingene krever autorisasjon begrenset og/eller sikkerhetsklarering. Norsk statsborgerskap og tilhørighet til Norge er et godt utgangspunkt. Vi oppfordrer kvinner og nyutdannede til å søke.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på relevante kandidater gjennom Semac.

Kontaktpersoner

Elisabeth Näumann
Head of IP-NMS Platform
Morten Engelsåstrø
Head of IP-NMS Services

Hvem er Telenor Norge?

Telenor er et av verdens ledende mobilselskaper med virksomhet i Skandinavia og Asia, med 173 millioner mobilabonnenter og årlige driftsinntekter på NOK 112 milliarder (2017). Vi er størst eller nest størst aktør i de fleste av våre markeder. Majoritetseierskap av alle kjernevirksomhetene muliggjør sterk styringsevne samt globale skalafordeler.

Vi er opptatt av ansvarlig forretningsdrift og drevet av en ambisjon om å utvikle de samfunnene vi er tilstede i. Å knytte verden tettere sammen har vært kjernen i vår virksomhet i mer enn 160 år, og vi arbeider hver dag for å koble våre kunder til det som betyr mest for dem. Telenor er notert på Oslo Børs under børsticker TEL. For informasjon, gå til www.telenor.com