Systemutvikler / rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak er kjent for å levere tjenester til norske kommuner og fylker. I samarbeid med vårt morselskap utvikler derfor Asplan Viak Internet (Avinet) nå løsninger innenfor kommune og teknisk sektor og søker derfor etter en medarbeider som både kan være med å bidra som systemutvikler og bidra på et mer overordnet nivå med innsalg, kursing og rådgiving.

Kunnskap om kommunale prosesser og kommunenes behov vil være en fordel. Vel så viktig er evne og engasjement til å sette seg inn i kommunenes problemstillinger være. Ofte handler løsninger vi skal levere om å forstå og kanskje omforene etablerte arbeidsprosesser for å kunne utnytte de verktøy vi leverer på en bedre måte. Gode kreative prosesser og ideer kan løse dette. Vi satser nå på en generell vegforvaltning i kommuner hvor vi utvikler tilpassede løsninger for å håndtere oppgaver rundt drift, vedlikehold og dokumentasjon av tiltak. Samtidig opprettholder løsningen en tett knytning til Staten Vegvesens Nasjonale Vegdatabank, NVDB.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle løsninger og tjenester innenfor kommunalteknikk, geodata og forvaltning. Spesielt fokus på kommunal vegforvaltning.
 • Forbedre arbeidsprosesser og dataflyt
 • Prosess- og prosjektledelse
 • Innsalg, kurs og rådgiving
 • Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter

Forventet kompetanse

 • Utdannelse på universitet eller høgskolenivå innen systemutvikling eller vegforvaltning / vegprosjektering
 • Hvis du ikke har utdannelse innenfor systemutvikling forventer vi at du har god kompetanse på dette – spesielt knyttet til C# / .NET utvikling, React rammeverk, XML, PostgreSQL
 • Du bør ha kjennskap om prosesser og løsninger innenfor norsk offentlig sektor (kommuner, fylke, stat) – både digitalt, standarder og gjennomføring
 • Du har kunnskap om Nasjonal Vegdatabank – og kjenner til GML /SOSI standardene
 • Du kan arbeide selvstendig – og i team
 • Du kan formidle, både skriftlig og muntlig og holde kurs og foredrag

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig og opptatt av å lære deg nye ting – og ikke minst, forstå hvordan andres behov og problemer er og hvordan du kan bidra til å løse disse
 • Er positiv, initiativrik og resultatorientert

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver og arbeidshverdag
 • Et godt sosialt og tverrfaglig miljø med stort nettverk
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Aktuelle arbeidsteder er Sandvika, Skien, Arendal eller Trondheim. Søknad med CV og aktuelle vedlegg sendes via linken Send søknad.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger