Systemutvikler Geonorge distribusjonsplattformen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kartverkets IT-divisjon har et stort fagmiljø med 90 personer lokalisert på Hønefoss og i Stavanger. Avdelingen har det totale ansvaret for IT i Kartverket, herunder strategi, IT-arkitektur, standardisering, utvikling av egen programvare og tjenester, applikasjonsdrift og drift av infrastrukturen. Et stort og faglig tungt IT-miljø gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling. 

Seksjon IT-geodatautvikling har ansvar for utvikling av klient- og serverprogramvare og tjenester, med hovedtyngde på fagverktøy, kartapplikasjoner og geodatatjenester. Seksjonen har også ansvaret for utvikling av Geonorge, en nasjonal portal for offentlig geografisk informasjon. Løsningen er bygget opp som en webportal, et sett med APIer for integrasjon mot andre nasjonale etater og systemer, et datahotell med en distribusjonsmotor som produserer og publiserer kartdata, samt et sett med fagverktøy.

Seksjonen ønsker å øke bemanningen med en fast stilling for å styrke utviklingen av Geonorge-distribusjonsløsningen med hovedvekt på OGC karttjenester, programvareplattformen FME og blant annet Python- og .Net-baserte programvarekomponenter. Stillingen krever et tett og aktivt samarbeid med de ulike bestillerne, deltakelse i ulike prosjekter og arbeidsgrupper, kontakt med brukere, eksterne konsulenter og ansatte i seksjonene IT-applikasjonsdrift og IT-infrastrukturdrift. Stillingen krever også at man evner å arbeide i henhold til en utpreget smidig leveransekultur, der bestillers leveransekrav hele tiden står i fokus.

 

Arbeidsoppgaver

 • IT-faglig ansvar for Geonorge distribusjonsplattformen med basis i programvaren FME
 • Programvareutvikling og tjenesteutvikling, i hovedsak innen Geonorge distribusjonsplattformen. Herunder arbeid med UML modellbasert distribusjonsløsning, OGC karttjenester som WMS og WFS, applikasjoner og enkelte databaser.
 • Kontinuerlig forbedring og automatisering av deploy-rutiner i test- og produksjonsmiljø i samarbeid med IT-applikasjonsdrift
 • Implementasjon av applikasjonssikkerhet på Geonorge-distribusjonsplattformen i henhold til gjeldende rutiner og krav i Kartverket

 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyskole- eller universitetsutdannelse innen IT systemutvikling eller relevant IT-utdanning
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Du må ha erfaring med utvikling i Python
 • Du må ha erfaring med modelldrevet arkitektur og utvikling (MDA og MDD)
 • Du må ha utdannelse eller bred erfaring, samt god forståelse for smidig utvikling og leveranseorientert gjennomføring
 • Du bør ha kompetanse på MapServer, Deegree, Geoserver eller tilsvarende kartservere
 • Du bør ha kompetanse på REST og SOAP-tjenester
 • Du bør ha kompetanse på utvikling av OGC karttjenester
 • Det er ønskelig at du har erfaring med en eller flere av følgende programvarer eller plattformer: FME fra Safe software. OWASP og/eller BSIMM, .Net, automatisert oppsett av tjenester eller ArcGIS server

 

Utdanning

 • Geomatikk/GIS
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • IT

 

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

 

Egenskaper

 • Du må være utpreget leveranseorientert med kunden i fokus, tilpasningsdyktig og ha evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Du må ha evne og vilje til å dele kompetanse på en positiv måte
 • Du må ha evne til å gjøre andre medarbeidere gode ved å motivere omgivelsene dine
 • Siden det kan være aktuelt med sikkerhetsklarering, må søkere ha plettfri vandel og ellers oppfylle kravene til sikkerhetsklarering

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Faglig ansvar med store påvirkningsmuligheter
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 517 700-569 000 kr eller senioringeniør, kode 1181, fra kr 548 200-590 000
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for å søke boliglån i Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannelse-, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.
 • Kartverket er en IA-virksomhet, som blant annet betyr at vi tilrettelegger på arbeidsplassen dersom det er behov for det
 • Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

Kontaktpersoner

Henrik Lund Pedersen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 32118378 / 92841999

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger