Systemspesialist signalsystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye sikringsanleggene ved å ta i bruk den europeiske standarden ERTMS. Dette er en stor endring av eksisterende infrastruktur som vil pågå over mange år. Samtidig vil togmateriell som skal kjøre på strekninger med ERTMS måtte bygges om for å oppfylle kravene til ERTMS.

Som en del av tilretteleggingen for drift av ERTMS systemet, er det opprettet en sentral enhet for drift og vedlikehold av ERTMS. Denne enheten er lokalisert til Trondheim.

For å styrke denne avdelingens kompetanse innfor signal søker vi etter en person som har bred erfaring fra drift eller prosjektering av signalanlegg.

Stillingen gir deg en unik mulighet til å påvirke og delta i ett av de større teknologiske prosjektene i Norge. De fleste land i Europa oppdaterer i disse dager infrastrukturen med ERTMS.

Vi trenger deg som blir motivert av å være med å definere en viktig del av norsk infrastruktur, og som evner å tenke strategisk og helhetlig. Stillingen innebærer mye kontakt med prosjektorganisasjonen og det må derfor påregnes en del reisevirksomhet.


Arbeidsoppgaver

  • bidra med dyp kunnskap om signalsystemer og samspillet med trafikkavviklingen inn i supportorganisasjonen for ERTMS
  • daglig drift og vedlikehold av ERTMS og klasse B signalanlegg
  • tilstandsovervåking og feilanalyse
  • rapportere/følge opp feil og serviceavtale mot leverandører
  • identifisere og løse problemer som oppstår i samspillet mellom forskjellige systemer
  • bidra i utvikling av driftsprosesser for å forbedre tjenesteleveransen
  • stillingen inngår i vakt og beredskapsordning

Ønskede kvalifikasjoner

  • høyere teknologisk utdanning på universitets/høyskolenivå eller relevant utdanning og erfaring som signalmontør/signalingeniør
  • kjennskap til signalsystemer og dets virkemåte
  • kjennskap til transmisjonssystemer er fordelaktig
  • kjennskap til drift og vedlikehold av IT-systemer er fordelaktig
  • kjennskap til ERTMS er fordelaktig
  • kjennskap til klasse B signalanlegg er fordelaktig
  • gjerne erfaring med prosessarbeid
  • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er praktisk orientert og har interesse for tekniske løsninger. Det legges stor vekt på nøyaktighet, systematikk, evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Vi tilbyr

  • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • konkurransedyktig pensjon og tilgang til gode forsikringsordninger 
  • personalbillett med Vys tog

Kontaktpersoner

Gaute Elvenes
Telefonnummer: 47904011

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger