Systemspesialist IP/MPLS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering og teknologi har ansvar for det nye signalanlegget ERTMS, teleinfrastruktur og trafikkritiske IKT-systemer i Bane NOR, dette omfatter jernbanens eget mobilnett GSM-R, Bane NORs eget transmisjonsnettverk basert på IP/MPLS og moderne IT-applikasjoner for togfremføring.

Digitalisering og teknologi søker etter to person med levende engasjement for nettverksteknologi og som kan tre inn i rollene som systemspesialister for Bane NORs IP/MPLS-nettverk. Nettverket er landsdekkende, basert på egen fiber, egne nettverksnoder og utgjør ryggraden i Norges nye digitale jernbane.

I stillingen vil du inngå i en faggruppe med ansvar for Bane NORs IP/MPLS-nettverk. I faggruppen vil du være sentral i videreutvikling og drift av nettverket. Det vil i stillingen være stort fokus på oppsett av tjenester, automatisering av drift og vedlikeholdsoppgaver, monitorering, logganalyser og feilanalyser i nettverket.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og oppgradere nettverk og tjenester
 • Endringskontroll, kapasitetskontroll og kvalitetsforbedrende tiltak
 • Oppsett av konfigurasjon og tjenester med BGP, MPLS, VPN, OSPF
 • Automatisering av driftsoppgaver
 • Bistå prosjekter med råd for valg av løsninger
 • Følge opp feil og feilrapport mot leverandører, proaktivt sørge for sikker drift
 • Videreutvikling av monitorering av nettverket
 • Følge opp og gjennomføre testaktiviteter
 • Opplæring av driftspersonell
 • Vedlikehold av systemhåndbøker

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdannelse innen relevant fagfelt, (sivilingeniør/ingeniør fra universitet eller høyskole). Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant arbeidserfaring.
 • Søkerne må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med seniorerfaring fra drift og utvikling av IP/MPLS nettverk
 • Ønskelig med erfaring fra automatisering av deployment av tjenester, konfigurasjonsstyring av noder
 • Ønskelig med erfaring fra en eller flere av teknologiene: DWDM, MW radiolinje
 • Fordel med erfaring i ett eller flere av følgende språk: python, powershell, javascript, java, C, C++, ansible
 • Ønskelig med erfaring fra prosess og kvalitetsoppfølging
 • Sikkerhetsklarering av personell kan være aktuelt

Personlige egenskaper

 • Du er innovativ og har stor interesse og forståelse for teknologiske muligheter. Vi ser etter deg med gode analytiske evner, som raskt setter deg inn i nye problemstillinger og som evner å tenke helhetlig. Du er selvgående, viser initiativ og motiveres av tverrfaglige utfordringer. Den rette kandidaten er god til å samarbeide og er en relasjonsbygger. Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte oppgaver i samarbeid med dyktige kolleger og sterke fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Jan Gerhardsen Formanek
Telefonnummer: (+47) 95226825

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon