Systemovervåker

Stillingsbeskrivelse

Avinor Nettsenter har ansvar for forvaltning, overvåking og drift av systemer og nettverk som Flysikringsdivisjonen i Avinor drifter. Nettsenteret består av tre seksjoner; henholdsvis Datakommunikasjon, AFTN og Operativ Drift.

Datakommunikasjon har ansvar for administrasjon, installasjon og drift av operative nettverk for tale- og datakommunikasjon. AFTN har ansvar for drift og forvaltning av ulike operative datasystemer. Operativ drift driver døgnkontinuerlig overvåkning av operative nettverk og systemer i Avinor Flysikring.  

Viktige ansvars- og arbeidsoppgaver: 

 • Operativ og teknisk overvåking av Informasjons- og meldingssystemet NAIS (Norwegian Aeronautical Information System) og kontakt mot ICAO-kommunikasjonssentre 
 • Overvåking av Stamnett, Avinors landsdekkende WAN for operative tale- og datatjenester  
 • Overvåking av FS Nett, Avinors operative LAN på den enkelte lufthavn
 • Overvåking av infrastruktur og miljø i driftsrom
 • Web Portalen IPPC (Internett Pilot Planning Centre) 
 • Alarm- og varslingstjenester

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Kjennskap til overvåking og drift av nettverk.  LAN og WAN 
 • Kjennskap til overvåking og drift av applikasjoner, database- og operativsystemer 
 • Generell kunnskap om datakommunikasjon
 • Erfaring med IT overvåkingsverktøy
 • Kjennskap til Lufttrafikktjeneste
 • Kjennskap til ITSM driftstøttesystem og servicedeskfunksjoner  
 • Kjennskap til ITIL-rammeverk
 • God evne til å formulere seg muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk  
 • God evne til praktisk problemløsning og prioritering under tidspress 
 • Gode samarbeidsevner 

Formelle krav: 

 • Utdanning innen datafag 
 • Sertifikat for bil klasse B  
 • Kjennskap til lufttrafikktjeneste er en fordel, men ikke et krav da opplæring vil bli gitt 
 • Stillingen vil ved behov inngå i en helkontinuerlig vaktturnus som dekker 24-timers drift, 365 dager i året.

Avinor kan tilby:

 • En interessant jobb i en dynamisk organisasjon
 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Oppgaver og innhold i stillingen kan bli justert i forbindelse med framtidige endringer i Flysikringsdivisjonen. 
 • Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Tilsetting er avhengig av Utvidet Politiattest (UPA) uten merknader og godkjent sikkerhetserklæring. Det er en forutsetning for tilsetting at kandidat består praktisk/teoretisk prøve etter endt opplæring. 
 • Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.
 • I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlingskraftig og kundeorientert. 

Kontaktpersoner

Jan K Nikolaisen
Telefonnummer: +4792048822

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger