Systemkoordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forenkling og brukardialog (FB) veileder brukere i etaten sine tjenester, har ansvar for tilgjengeliggjøring og forenkling av registerinformasjon og er en pådriver og partner i forenklingsarbeidet på tvers av etatene i offentlig sektor.

Avdelingen har som mål å få flere selvhjulpne brukere via digital brukardialog og å være sentral i arbeidet med å utvikle Brønnøysundregistrene som forenklingsetaten i det offentlige Norge. Seksjon Digital dialog har ansvar for drift, utvikling og tilgjengeliggjøring av registerinformasjon på brreg.no med spesielt fokus på brukerorientering og analyse av brukermønster. Vi ønsker å styrke vår tekniske kompetanse og søker etter systemkoordinator.

 

Arbeidsoppgaver

 • være et bindeledd mot teknisk drift og utvikling.
 • oppfølging av drift, vedlikehold og utvikling av avdelingens digitale tjenester. 
 • informasjonssikkerhet og personvern på brreg.no
 • drift og utvikling av analyseverktøy (Google Analytics/Hotjar og interne verktøy). 
 • fokus på nye tjenester som legger til rette for digital brukerdialog
 • rapportering av statistikk internt og eksternt

 

Kvalifikasjoner

 • 3-5 års utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis innen informatikk/tekniske fag. Lang relevant praksis med særskilt relevans for stillingen kompensere for noe av utdanningskravet.
 • erfaring fra informasjonsteknologi og utvikling av digitale tjenester/nettsider

 

Egenskaper

 • må kunne jobbe selvstendig, men også drive prosesser i samarbeid med andre
 • engasjert, evne til å anvende datateknologi og brukeropplevelse
 • serviceinnstilt og løsningsorientert. 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • evne til å forholde seg til produksjonskrav og tidsfrister 
 • brukerorientert med blikk for innovasjon og nyskaping innen IKT-området

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Gode flyforbindelser gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten et utall muligheter.

Stillingen er fast og er for tiden plassert ved seksjon Digital dialog. Den er avlønnet som rådgiver med årslønn 432 700 - 598 200 pr. år eller seniorrådgiver med årslønn 512 700 - 838 300, avhengig av utdannelse og kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

En arbeidsplass med stort mangfold

Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, kulturell eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner

Bjørn Edvardsen

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no