Systemkonsulent Agresso

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring med ERP-system og god forretningsforståelse?

Da kan DU være den rette for oss!

Økonomifunksjonen i Eidsiva er systemeier for konsernets forretningssystem Agresso levert av Unit4. Systemet benyttes av alle konsernets selskaper. Forretningssystemet er økonomifunksjonens viktigste verktøy, og i de siste årene har kravene til daglige funksjoner og videre utvikling endret seg vesentlig.

For å styrke kapasitet og kompetanse til forretningssystemet ønsker vi å rekruttere en systemkonsulent som kan bidra til løsning av daglige drift, samt delta i videreutvikling av vår bruk av Agresso. Arbeidsoppgavene vil være i nært samarbeid med virksomhetsområdene. Stillingen er organisert i en stabsfunksjon i morselskapet, avdeling Økonomi/Finans, sammen med systemansvarlig for forretningssystem.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalting og vedlikehold av konsernets forretningssystem Agresso
 • Brukerstøtte, rådgivning og opplæring for de ulike brukergruppene i forretningssystemet
 • Aktivt bidra med å integrere og effektivisere forretningsprosesser mellom Agresso og andre IKT systemer
 • Kravstille, teste og kvalitetssikre ny funksjonalitet og nye prosesser
 • Delta i digitaliseringsprosesser knyttet til forretningssystemet 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring med oppbygging, tilpasning eller implementering av forretningssystemer, fortrinnsvis Agresso
 • Fagprofil rettet mot økonomi eller IT med særlig interesse i å effektivisere og automatisere hverdagsprosesser
 • Erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper og en utpreget serviceinnstilling
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, informasjon og erfaring
 • Strukturert med evne til å gjøre klare prioriteringer
 • Forstår raskt komplekse problemstillinger og foretar selvstendige vurderinger
 • Indre drivkraft og motivasjon for forbedringer
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Nysgjerrig, utadvendt og tydelig

Kontaktpersoner

Kjell Gylthe Berget
Systemansvarlig forretningssystem
Telefonnummer: 913 41 630
Leif Henning Asla
Direktør økonomi og finans
Telefonnummer: 959 81 373

Hvem er Eidsiva Energi AS?

Eidsiva er Innlandets regionale energiselskap, som er eid av 27 kommuner og de to fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Eidsiva utvikler fornybar energi fra regionens egne ressurser: Vann, biomasse, avfall og vind. 

Eidsiva er en betydelig aktør for regional utvikling i Innlandet. Selskapet har 1000 ansatte fordelt på kontorer og oppmøtesteder i hele regionen. Omsetningen er på ca. fire milliarder kroner.

Eidsiva Vannkraft produserer ren, fornybar vannkraft fra 21 heleide og 25 deleide vannkraftverk og har operatøransvaret for totalt 47 kraftverk, med en samlet produksjon på ca. 7,5 TWh. På vegne av Glommens og Laagens Brukseierforening samordner og optimaliserer selskapet bruken av vannressursene i Glomma og Lågenvassdraget. Eidsiva Vannkraft har 170 ansatte.