Systemingeniør ved Avinor Nettsenter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

AVINOR FLYSIKRING AS

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Avinor er et konsern i sterk utvikling som bidrar til at over 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra konsernets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. Konsernets virksomhet har stor samfunnsmessig betydning og konkurrerer i et internasjonalt marked. 3200 medarbeidere har ansvar for et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor er et statlig aksjeselskap som finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle aktiviteter.

Avinor Flysikring er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet. Selskapet leverer tårntjenester på flyplasser, flygekontrolltjenesten for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjonstjenesten. Selskapet har om lag 1000 ansatte som sammen bidrar til sikker og effektiv flytrafikk i Norge.

Avinor Nettsenter er en avdeling i Avinor Flysikring som har ansvar for administrasjon, installasjon og drift av operative nettverk for tale- og datakommunikasjon som Avinor Flysikring eier.

Behovet for prosjekt- og driftstøtte innenfor operativ tale- og datakommunikasjon har økt de siste årene. Det er et voksende behov for kommunikasjon innenfor den operative infrastrukturen både mellom interne og eksterne systemer. Vi bygger et godt og sterkt teknologisk fagmiljø for datakommunikasjon som du vil bli del av og kan være med å utvikle. Du vil inngå i en gruppe som har ansvar for support av etablert overvåkingskonsept, drift av sikkerhetskritiske nettverk, driftsstøtte for lokalt driftspersonell samt prosjektering og videre utbygging av operative systemer og infrastruktur.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Drift av nettverk
 • Installasjon og konfigurasjon av nettverkskomponenter
 • Delta i utviklingsprosjekter
 • Forvalte og videreutvikle vår operative infrastruktur
 • Konfigurasjonsstyring
 • Kvalitetssikring / prosess
 • Sikkerhetsaktiviteter
 • Dokumentasjon

Vi søker etter deg som har:

 • 3 års ingeniørutdanning på universitet- eller høyskole
 • Kompetanse innen konfigurasjon av switcher og rutere
 • Evne til å ta initiativ
 • Evne til å jobbe målrettet og fokusert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Vi er åpne for nyutdannede med brennende interesse for teknologi med høy kvalitet

Avinor Flysikring kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. Vi sørger for at du får opplæring, og spennende og varierte oppgaver.

Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering. Arbeidssted vil være Bergen.

Kontaktpersoner

Lene Sørensen
Telefonnummer: 976 16 468