Systemingeniør IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Cybertjenester og operasjoner driftsområde Eggemoen, er det ledig fast stilling som Systemingeniør IT. 

Vår nye systemingeniør IT skal utføre overvåking, drift og vedlikehold av sikrings- og overvåkningssystemer.

Tjenestested er Hønefoss.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre overvåking, drift og vedlikeholdsoppdrag innen elektroniske sikrings- og overvåkningssystemer.
 • Utføre proaktiv monitorering og problemhåndtering av teknisk utstyr, samt håndtere henvendelser herunder registrering, kategorisering, prioritering, eskalering, avvisning og status.
 • Drift og vedlikehold av Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur (FKI) og Forsvarets sikre plattformer (FSP) på Ringerike.
 • Ved behov, støtte Sentral drift i utøvelsen av sentrale driftsoppgaver.
 • Bidra Realisering med kartlegging, installasjon, endring og avhending.

 

Kvalifikasjoner

 • Universitet/høgskolenivå 1-3 år med relevant fagkrets
 • Lang og relevant tjeneste kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring
 • Førerkort klasse B
 • God fysisk form
 • Meget gode engelskkunnskaper
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for nivå Cosmic Top Secret før tiltredelse
 • Ønskelig med relevant utdanning/arbeidserfaring innenfor feltene nettverk/datakommunikasjon og/eller satellittkommunikasjon

 

Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • God vurderingsevne, løsningsorientert og helhetsoversikt
 • Evne til kontinuitet og pågående arbeidsoppgaver over tid
 • Være resultat - og serviceorientert

 

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085, pt. kr 412 600 - kr 490 900 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner.Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontaktpersoner

Bård Risøy
Senioringeniør
Telefonnummer: 32 17 71 11
Mobil: 990 96 431

Hvem er Cyberforsvaret?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.