Systemingeniør - Fremtidens ATM System

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avinor er et konsern i sterk utvikling som bidrar til at over 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra konsernets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. Konsernets virksomhet har stor samfunnsmessig betydning og konkurrerer i et internasjonalt marked. 3300 medarbeidere har ansvar for et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor er et statlig aksjeselskap som finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle aktiviteter.  

Avinor Flysikring AS er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet med over 1.000 ansatte og en omsetning på om lag to milliarder kroner. Avinor Flysikring AS leverer tårntjeneste på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom, og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. De viktigste kundene er flyselskaper og lufthavner. 

Har du lyst til å jobbe med fremtidens flykontrollsystemer?  

Underveissystemer forvalter, og videreutvikler Air Traffic Management (ATM), i tillegg til forvaltning av Surveillance (SUR) systemer i Avinor Flysikring. Avdelingen er en del av Teknologitjenester. Systemene benyttes til overvåking av lufttrafikk ved kontrollsentraler, innflygingskontroller og tårn i Norge. Seksjonen har i dag ca 45 medarbeidere med variert bakgrunn.   

Vi søker etter to medarbeidere som vil få varierte oppgaver innenfor utvikling av våre flykontrollsystemer.  

Aktuelle arbeidsoppgaver:  

 • Bidra i utviklingsprosjekter på våre flykontrollsystemer 
 • Forvaltning og utvikling av ATM systemene i hele livsløpet 

Vi er ute etter noen med spisskompetanse i en eller flere av disiplinene nedenfor: 

 • System engineering:  
 • Krav / spesifikasjoner  
 • Sikkerhetsaktiviteter  
 • Design  
 • Utvikling  
 • Integrasjon  
 • Verifikasjon  
 • Konfigurasjonsstyring  
 • Kvalitetssikring / prosess  
 • Dokumentasjon  

Ønskede kvalifikasjoner:  

 • Erfaring med forvaltning og utvikling av komplekse systemer  
 • Kompetanse innen system og software engineering for sikkerhetskritiske systemer  
 • Erfaring og ferdighet i bruk og oppfølging av prosjektoppfølgningsverktøy og konfigurasjonsverktøy  
 • Erfaring med bruk av smidig utviklingsprosess (SCRUM)  
 • Erfaring med og kompetanse i prosjektarbeid  
 • Erfaring med sikkerhetskritisk programvare (safety og security)  
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk  

 Krav til utdanning:  

Minimum 3 års ingeniørutdanning på universitet- eller høyskole. Annen relevant bakgrunn kan kompensere for manglende formell utdanning.  

Avinor Flysikring kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gis gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ.  Oppgaver og innhold i stillingen kan bli justert i forbindelse med framtidige endringer i seksjonen eller i Avinor Flysikring.  

Konkurransedyktige betingelser etter avtale. Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder, og kulturell bakgrunn.  

Oppfordrer nyutdannede til å søke stillingen.   

Kontaktpersoner

James Reed
E-postadresse: James.Reed@avinor.no
Telefonnummer: +4746664826
Jorid Vee Einskar
Leder ATM Systemutvikling
Telefonnummer: 31 26 03 48
Mobil: 930 80 458

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger